В тази статия ще ви разкажем всичко за услугата "SEO Оптимизация" и защо тя е задължително условие за вашия онлайн успех и добро позициониране в Google. SEO оптимизацията е процес, който изисква време, за да се постигнат добри резултати, така че да се подобри видимостта на онлайн магазина ви. Висококачествената SEO оптимизацията ще ви помогне да привлечете повече таргетиран трафик и да генерирате конверсии от други източници като реклами и социални мрежи. Това е една дългосрочна инвестиция, която работи с натрупване във времето. Ежемесечното подобрение на входящия трафик към магазина ви, води до генерирането на повече продажби.


В тази статия ще намерите:

SEO оптимизацията се извършва съвместно с наши утвърдени партньори с дългогодишен международен опит и индивидуален подход към всеки клиент.


Услугата "SEO Оптимизация", която предлагаме е разделена на няколко под услуги:

  • Вътрешна SEO оптимизация
  • Външна SEO оптимизация
  • Технически SEO одит
  • Анализ на конкуренти (до четири бранда)

Всяка една от услугите може да бъде закупена поотделно или да поръчате пълния SEO пакет от услуги.

Вътрешна SEO Оптимизация

Вътрешната SEO оптимизация седи в основата на всички по-нататъшни действия по оптимизирането на онлайн магазина ви. Това е процесът, чрез който сайта ви ще бъде подготвен, така че да е видим от потребителите и да може да генерира повече трафик. Услугата включва:


    ✔ Анализ на ключовите думи, които характеризират нишата ви, определяне на силната страна на вашия бизнес

    ✔ Създаване на meta описания и заглавия  на начална страница

    ✔ Създаване на meta описания и заглавия тип (Title tags)  на продукти

    ✔ Създаване на meta описания и заглавия на категории

    ✔ Създаване на meta описания и заглавия на марки


Създаваме всички необходими meta описания и заглавия на продукти, категории, марки, също на началната страница, така че, когато Google започне да индексира магазина ви, той да съдържа нужните релеватни думи и да бъде изведен на челни позиции в резултатите при търсене.

Услугата "Вътрешна SEO Оптимизация" се заплаща еднократно и може да бъде заявена от административния  ви панел като кликнете върху името на магазина в долния десен ъгъл на екрана, изберете Всички услуги, секция SEO Оптимизация.

Външна SEO Оптимизация

Външната SEO оптимизация се извършва ежемесечно и едни от нещата, които са включени в услугата са технически одит и създаване на стратегия за създаване на съдържание в магазина ви. Нашите партньори ще създадат и разпишат такава дългосрочна стратегия, която ще съгласуват с вас. Останалите услуги, които са включени във външната SEO оптимизация са: 

    ✔ Технически одит;

    ✔ Създаване на стратегия за съдържание в магазина;

    ✔ Създаване на съдържание за блога Ви, по 4 броя статии на месец;

    ✔ Външна оптимизация на магазина “Линк Билдинг”:

  • 2 броя публикации в медии на месец;

    ✔ Месечни отчети, които ще получавате от нашия партньор:

  • Класиране спрямо конкуренцията в сравнение с предходен период;

  • Видимост спрямо конкуренцията в сравнение с предходен период;

  • Реализации в сравнение с предходен период;

Услугата "Външна SEO Оптимизация" се заплаща еднократно и може да бъде заявена от административния  ви панел като кликнете върху името на магазина в долния десен ъгъл на екрана, изберете Всички услуги, секция SEO Оптимизация.

Технически SEO Одит

Тази услуга е много важна, тъй като чрез нея ще получите пълната картина върху техническото състояние и ниво на вашия онлайн магазин, за да може вътрешната и външна оптимизация да дадат желания резултат. Ще бъдат проверени следните неща:


✔ Страници статус 4xx и 5xx;

✔ Robots.txt файл;

✔ Анализ на XML Sitemap;

✔ Sitemap HTML;

✔ www и non-www версии на уеб-сайта;

✔ Предупреждения за HTTP/HTTPS;

✔ Страници с {rel="canonical"} таг;

✔ Dofollow изходящи връзки;

✔ Страници с няколко canonical URLs;

✔ Много дълги URLs;

✔ Счупени снимки;

✔ Липсващ alt text на снимки;

✔ Липсващи, дублирани, къси или дълги {Title Tags};

✔ Липсващи, дублирани, къси или дълги {Meta Descriptions};

✔ H1, H2, H3, H4, H5, H6, B и A тагове;

✔ Проверка за SEO Friendly URL адреси в уебсайта и евентуалното им пренаписване плюс евентуално пренасочване чрез 301;

✔ Анализ на ползите на динамичните URLs;

✔ MFT - mobile friendly test;

✔ Скорост на зареждане на уеб-сайт;

✔ Structure Data Markup препоръки за: Product, Organization, FAQs, Breadcrumbs                                                   


След детайлния анализ ще получите списък с всички грешки във вашия магазин и ще получите указания във видео формат как да ги отстраните с екипа на CloudCart. Цена за услуга е предвидена за онлайн магазини до 5000 продукта


Услугата "Технически SEO Одит" се заплаща еднократно и може да бъде заявена от административния  ви панел като кликнете върху името на магазина в долния десен ъгъл на екрана, изберете Всички услуги, секция SEO Оптимизация.

Анализ на конкуренти (до четири бранда)

Анализът на конкуренцията  е едно от най-важните неща, които трябва да направите, за да може да си изградите правилната стратегия, така че да сте пред конкуренцията. Да проверите и анализирате какво правят конкурентите ви, какви са ключовите думи, които използват. Подобен анализ ще ви даде цялостна представа за нишата на вашия бизнес. 

Тази услуга се заплаща еднократно и включва изготвяне на подробен професионален анализ на конкуренцията, състоящ се от следните точки: 

✔ Кои са общите ключови думи за които имате класиране Вие и конкурентите Ви?

✔ Кои са пропуснатите ключови думи от Вас спрямо конкурентите Ви?

✔ Кои са най-слабите ключови думи за класиране, които сте покрили с конкурентите Ви?

✔ Кои са най-силните ключови думи за класиране, които сте покрили с конкурентите Ви?

✔ Кои са пропуснатите ключови думи от Вашия уеб-сайт спрямо конкурентите?

Услугата "Анализ на конкуренти" се заплаща еднократно и може да бъде заявена от административния  ви панел като кликнете върху името на магазина в долния десен ъгъл на екрана, изберете Всички услуги, секция SEO Оптимизация.

Заяви услугата

За да заявите пълния пакет от услуги за SEO Оптимизация, използвайте бутона по-долу:


Поръчай