Продукти с различна ДДС ставка

ДДС ставката, която начислявате зависи от вида стоки, които продавате. Данъка добавена стойност, който прилагате, може да бъде различен за различните категории продукти и/или да се определя според региона. Възможно е да определите по-нисък или по-висок данък от стандартния, който да важи само за една или повече категории. Можете също така да изберете дали това изключение да бъде само за определен регион или да се прилага глобално.


Пример за такъв случай е намаленият данък върху всички стоки от категорията „Книги“ в много страни. Тук можете да проверите ДДС ставките за различните категории продукти, приложими във всяка държава. 


Възможно е да има промяна / намаляване на ДДС ставката за някои категории продукти, споменати в този файл в различните страни, в седствие на COVID-19 пандемията.

Как да настроите различните изключения в магазина си?

Във вашия CloudCart магазин имате възможност да задавате различен данък за определени региони, който да бъде приложим само за потребители от този регион.


Ако продавате продукти, които имат различен данък от този, който сте задали за всички останали продукти в магазина ви, можете да създадете изключения за определени категории и също така да посочите, тези изключения да се прилагат само за потребителите от определени региони. Ако не изберете регион, изключението, създадено за определена категория, ще се прилага за всички потребители, независимо от кой регион са.


Стъпки:

1. От админ панела на магазина ви, отидете в Настройки > Данъци и такси.

2. Кликнете върху бутона Добави данък в горния десен ъгъл, за да създадете такъв, или ако вече имате създадени данъци,  изберете този, за който искате да създадете изключения.

3. Въведете необходимата информация в полетата, които виждате като Име, Описание, Стойност и т.н.


За повече информация относно пълните настройките на данъците и таксите на вашия CloudCart магазин може да погледнете статията ни по темата тук.


4. В предпоследната секция Изключения по региони можете да зададете различна данъчна ставка за определен регион.


5. В последната секция Изключения по категории можете да изберете категорията, данъчната ставка, която ще се прилага за продуктите от тази категория, и ако желаете, можете да изберете и регион, за който ще бъде приложимо това условие.

Случаи, при които не е необходимо да начислявате ДДС върху продажбите си

1. Ако продавате стоки на фирми от друга държава от ЕС, НЕ начислявате ДДС, ако клиентът е регистриран и има валиден ДДС номер. Той трябва да плати ДДС за стоките, които купува от вас в собствената му държава. В случай, че клиентът не е регистриран по ДДС трябва да приложите ДДС ставката на вашата държава. Ако номера, който клиентът е въвел при данните си за фактура не е валиден, ДДС-то за тази продажба няма да бъде премахнато.


CloudCart ще се опита да провери ДДС номера, въведен от вашия клиент и автоматично ще премахне ДДС ставката, ако този номер е валиден. Услугата, която използваме, е https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ - VIES. Ако услугата VIES не е достъпна в момента на добавяне на ДДС номера, CloudCart ще го приеме без валидиране.


2. Продажба на стоки извън Европейския Съюз - Ако вашият клиент е от държава, която не е част от ЕС, вие не начислявате ДДС върху тази продажба. Можете обаче да приспаднете ДДС, който сте платили, за разходи пряко свързани с дейността, която упражнявате.