Ако продавате стоки извън територията на България в други страни членки на ЕС, трябва да следите продажбите си и дали тяхната стойност надвишава общия размер на тавана за трансграничните продажби, който се определя от всяка страна от ЕС - от 35,000 до 100,000 евро. Това означава, че ако сте надхвърлили позволения праг на чуждата страна, в която продавате, то вие сте длъжни да си регистрирате фирма по ДДС там и да прилагате тамошната ДДС ставка - това е тъй наречения трансграничен ДДС.

ДДС прагове за продажби от разстояние в страни от ЕС

Държава

Прагове за продажба от разстояние

 

Национална валута

Австрия

EUR 35 000

Белгия

EUR 35 000

България

BGN 70 000

Кипър

EUR 35 000

Чехия

CZK 1 140 000

Германия

EUR 100 000

Дания

DKK 280 000

Естония

EUR 35 000

Гърция

EUR 35 000

Испания

EUR 35 000

Финландия

EUR 35 000

Франция

EUR 35 000

Хърватия

HRK 270 000

Ирландия

EUR 35 000

Италия

EUR 35 000

Литва

EUR 35 000

Люксембург

EUR 100 000

Латвия

EUR 35 000

Малта

EUR 35 000

Нидерландия

EUR 100 000

Полша

PLN 160 000

Португалия

EUR 35 000

Румъния

RON 118 000

Швеция

SEK 320 000

Словакия

EUR 35 000

Словения

EUR 35 000