Важно! След промяната на правилата за ДДС от 1 юли, 2021 съществуващите прагове за дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС бяха премахнати и заменени с нов праг за целия ЕС от 10 000 евро. Под този праг от 10 000 евро дистанционните продажби на стоки в рамките на ЕС могат да продължат да подлежат на облагане с ДДС в държавата членка, в която е установено данъчнозадълженото лице. Прочетете повече тукАко продавате стоки извън територията на България в други страни членки на ЕС, трябва да следите продажбите си и дали тяхната стойност надвишава общия размер на тавана за трансграничните продажби, който се определя от всяка страна от ЕС - от 35,000 до 100,000 евро. Това означава, че ако сте надхвърлили позволения праг на чуждата страна, в която продавате, то вие сте длъжни да си регистрирате фирма по ДДС там и да прилагате тамошната ДДС ставка - това е тъй наречения трансграничен ДДС.