Онлайн магазинът ви се нуждае от метод за доставка и за да ви помогне, CloudCart предлага бърза и лесна интеграция със Спиди.Всичко, което трябва да направите е да сключите договор с един от най-добрите доставчици на куриерски услуги. 

Използвайки интеграцията със Спиди, ще имате всичко необходимо, за да управлявате и поръчките, и доставките си само от Контролния панел на CloudCart. Всяка поръчка в магазина Ви ще може да бъде изпратена до клиентите Ви с един клик! Последвайте тези стъпки, за да интегрирате успешно магазина си със Спиди (Speedy).


1. Отидете в Контролния панел на магазина си, влезте в секция Приложения и изберете Спиди.

2. В първата част на настройките, запишете съответните данни (Потребителско име, Парола) от договора Ви със Спиди, натиснете бутона в горния десен ъгъл, за да се промени приложението към статус On и кликнете синия бутон „Свържи се със Спиди“.
3.  CloudCart автоматично ще попълни данните на фирмата ви, които Спиди подава спрямо подписания между вас договор. В секция Данни на подателя, трябва да посочите мястото, от където Спиди ще взима пратките. Изберете дали пратките ще се взимат от адрес на подателя (Ваш адрес) или от адрес на офис на куриера.
4.  В следващата стъпка трябва да изберете Видове услуги, които да позволите на Спиди да използва за Вашите пратки.

В зависимост от началната и крайната точка на една доставка, Спиди определя коя от услугите си да използва за осъществяване на съответната доставка. Всяка услуга на Спиди има различно ценообразуване спрямо теглото на пратката, адреса и срока за доставка. Когато включите повече услуги на Спиди, клиентите Ви ще виждат и ще могат да изберат коя услуга да използват за тяхната доставка.

Най-използваните услуги са Икономична, Експресна, Градски куриер – 2 дни и Спиди поща.
Ако имате само една настроена услуга, например „Икономична“, а някой Ваш клиент зададе такъв адрес за доставка, за който Спиди да използват услуга „Градски куриер – 2 дни“, при финализиране на поръчка клиентът ще получи съобщение „Не е намерена услуга на Спиди, която да обслужи вашата доставка“.

5. В следващата стъпка трябва да изберете тип на услугата от падащото меню:
*  Тип услуга – Спиди калкулатор – автоматично ще изчислява всяка доставка спрямо условията за ценообразуване на Спиди
*  Тип услуга – Спиди калкулатор + такса за обработка –  автоматично ще изчислява всяка доставка спрямо условията за ценообразуване на Спиди и автоматично ще добавя такса за обработка, определена от вас в празното поле. Клиентите ви ще виждат сбора от двете суми като цена за доставка
*  Тип услуга – Спиди калкулатор + безплатна доставка –  автоматично ще изчислява всяка доставка спрямо условията за ценообразуване на Спиди и автоматично ще слага безплатна доставка над определената от вас в празното поле сума на поръчка

В полето за “Безплатен градски куриер“ трябва да посочите чрез коя услуга на Спиди искате да се извършват градските доставки, които ще са безплатни за клиентите. В полето “Безплатен междуградски куриер“ трябва да посочите чрез коя услуга на Спиди искате да се извършват междуградските доставки, които ще са безплатни за клиентите. В примера по-долу, всички поръчки над 150лв. ще бъдат безплатни за клиентите ви и ще се извръшват с „Икономична“ вид услуга за доставка на Спиди.
*  Тип услуга – Фиксирана стойност по цена без Спиди калкулатор – избирайки този тип услуга, трябва да попълните ръчно каква стойност на доставката желаете клиентите ви да получат спрямо цената на поръчката, която финализират. В примера по-долу всички поръчки с цена до 150лв. ще са с фиксирана доставка 5лв., а всички поръчки над 150лв. ще са с безплатна доставка. В този случай калкулатора на Спиди за изчисление на доставката няма да се взима предвид за образуването на цена за доставка към клиентите ви.
Тип услуга – Фиксирана стойност по тегло без Спиди калкулатор – избирайки този тип услуга, трябва да попълните ръчно каква стойност на доставката желаете клиентите ви да получат спрямо теглото на поръчката, която финализират. В примера по-долу доставката за клиентите ви ще бъде с фиксирана доставка 5лв. за всички поръчки, които тежат до 10кг. и с цена 15лв. за всички поръчки, които са с тегло между 10кг. и 50кг.
*  Тип услуга – Фиксирана стойност по цена и тегло без Спиди калкулатор – този тип услуга е съвкупност от предишните две:
*  Fallback цена за доставка

Тази опция представлява резервна цена за доставка. Чрез нея вие позволявате вашите поръчките ви да бъдат завършвани, дори и калкулаторът на доставчика да не функционира коректно. При активиране на тази опцията, вие трябва да зададете "Fallback" цена на доставката, която ще става активна при нужда.

6.  В следващата секция Настройки за получаване на пратка е необходимо да активирате всички опции, които искате да се използват за автоматичното изчисление на доставките. Всички отбелязани детайли ще се визуализират в товарителницата на всяка поръчка.

*  Специалните изисквания при доставка – Това са опции, които можете да добавите от вашият акаунт в Спиди при конкретна нужда.

*  Опции преди плащане – от падащото меню можете да изберете дали позволявате тест или отваряне на пратката преди плащане. В примера по-горе се разрешава тестване преди плащане.

*  При отказ на пратка след преглед: връщането да е за моя сметка. – Тази отметка позволява връщането да е за сметка на Търговеца, както е написано.

*  Тегло по подразбиране за един продукт – ако не сте добавили тегло на някой от продуктите си, Спиди ще вземе предвид теглото, което запишете в това поле, за да може да калкулира цена за доставка.

*  Широчина, Височина и Дълбочина по подразбиране за един продукт – Тези опции са важни ако продуктите ви са с голям обем, защото цената на доставката ще поскъпне спрямо величината на параметрите.

*  Вид пакет по подразбиране – Информацията служи за изписване в товарителницата. Например: Плик или Кашон. Можете да посочите и брой пакети или кашони. Например: 1бр.

*  Кутии за доставка – Тук можете да изредите кутии, ако имате специфични такива.

*  Страна платец по подразбиране – Тук избирате дали Получателя, Изпращача или Трета Страна ще платят доставката. Тези параметри ще се вземат в предвид, само ако няма други зададени от вашият магазин.


Ако параметрите на доставката излиза извън конкретно зададените, цената за доставка ще се промени на тази по подразбиране зададена от Доставчика.

*  Активирай доставка до адрес – включете тази опция, ако желаете клиентите ви да имат възможност да посочат личен адрес за доставка на поръчката си.

*  Активирай доставка до офис на куриер – включете тази опция, ако желаете клиентите ви да имат възможност да посочат конкретен офис на Спиди, в който да получат поръчката си.

*  Разреши наложен платеж – С тази опция активирате опцията "Наложен Платеж"

*  Заявка за обратни документи – включете опцията, ако очаквате документ за потвърждение на получена пратка от клиентите си

*Заявка за обратна разписка – включете опцията, ако очаквате обратна разписка от клиентите си

*  Притежавам принтер от Спиди – включете опцията, ако имате предоставен от Спиди такъв апарат

*  Активирай опция „Обявена стойност“ – включете тази опция, ако желаете продуктите, които изпращате да са застраховани по време на доставката. Това ще увеличи цената за доставката спрямо условията на Спиди.

*  Пратките съдържат само документи – включете, ако винаги пратките ще съдържат само документи

*  Цената за доставка участва във фактурата – Това е настройката, която определя дали куриерската услуга за сметка на получателя се добавя като стойност в стоковата разписка (фактура) или се визуализира със стойност в името на артикула и нулева цена.

*  Цената за доставка участва във фактурата – ако включите тази опция, цената за доставка ще се включва във цената на фактурата, която вие издавате към клиента.

*  Автоматично маркиране като платена на поръчката – включете тази опция, ако искате поръчката автоматично да бъде маркирана като платена, когато в платформата на Спиди има обратна информация за доставката с наложен платеж.


Кликнете „Запази“! Вече настроихте приложението си и магазинът Ви е свързан с базата данни на Спиди.

Специфика на Спиди

Ако при генериране на товарителницата получите следното съобщение:
DAILY_ADDRESS_LIMIT_REACHED

Това означава че е достигнат дневният лимит от доставчика. Съветваме ви да се свържете със Спиди или да изчакате 24 часа преди да генерирате товарителницата.