Банковият превод е метод, с който се извършва електронен трансфер на средства от сметката на клиента към вашата банкова сметка. CloudCart не участва в този процес и е много важно да се консултирате с вашата банка при получаване на входящи преводи по сметка.

Конфигуриране на Банков превод

1. Влезте в админ панела на вашия магазин, в секция Настройки > Плащания и изберете Банков превод (Bank Wire Transfer) > Конфигурирай.

2. След като натиснете бутона Конфигурирай, ще се отвори следния прозорец, където може да конфигурирате този метод на плащане. В първата секция имате възможност да променяте името и логото на разплащателния метод:

3. В следващата секция "Описание", въведете вашите банкови детайли, за да могат клиентите ви да извършват преводи към сметката ви за закупените от тях стоки.


4. В следващия раздел Приемане на плащания по сума на поръчката можете да зададете минимална и максимална сума на поръчката, при която този метод на плащане да бъде активен и видим от клиента, когато той избере този метод на плащане.

5. В последния раздел Отстъпка при плащане с Bank Wire Transfer можете да дадете някаква отстъпка (конкретна сума или процент) на вашите клиенти, за да ги стимулирате да използват този начин на плащане.