ОББ е метод на плащане, който позволява както на частни лица, така и на предприятия, да приемат плащания, чрез виртуален ПОС терминал. ОББ широко използван като метод на изплащане, който отговаря на нуждите на всички видове бизнеси.

Конфигурирайте ОББ като ваш начин на плащане

1.  Ще откриете метода в контролния си панел, секция Настройки > Плащания > ОББ > изберете бутона Конфигурирай.

2.  След като отворите модула UBB, ще трябва да поставите настройките си в изскачащото меню:
3.  Логото и Името на услугата могат да бъдат променени. И двете ще бъдат видими за вашите клиенти.

4. IFRAME е опцията методът да се появи на страничния панел като изскачащ прозорец. Понастоящем тази опция е в тестова версия. Методът може да бъде конфигуриран, независимо дали тази опция е активирана.

5. Ресурсен файл е това, което е необходимо от ОББ на доставчика, за да бъде проверен методът на плащане. След като го качите, кликнете върху

от горния десен ъгъл и вече имате активен метод за плащане.

Не забравяйте да качите ресурсния файл, за да може методът на плащане да стане активен във вашия магазин.