В тази статия ще намерите подробна информация за модулите, които можете да използвате при създаването на нови страници в магазина си. Чрез визаулния редактор на страници, вие имате възможността съвсем лесно, бързо и сами да създадете напълно персонализиран дизайн, който да използвате за целеви страници, за начална страница или за страницата, която клиентите ви виждат след успешно финализирана поръчка.

Добавяне на модули

Влезте в контролния си панел, в секция Маркетинг > Целеви страници > Добави нова страница и изберете Визуален редактор на страници.
В горното изображение избраната структура за реда е 2 колони разпределени в 5/6-ти и 1/6-та от реда. Във всяка от колоните можете да започнете да добавяте модули. Кликнете Добави нов модул и изберете какво искате да добавите в този ред. Към момента можете да използвате 17 модула, всеки от които да персонализирате чрез инструментите в него:

1.  Модул Заглавие
От падащото меню изберете каква да бъде големината на заглавието, а в празното поле, попълнете заглавието.

2.  Модул Текст
Използвайте текстовия редактор, за да добавите текст в полето и да го форматирате спрямо визията, която искате да постигнете

3.  Модул Продуктова витрина
Можете да създадете продуктова витрина и в нея да посочите заглавие на витрината, да настроите дали в тази витрина продуктите да се подреждат спрямо дата, име или на случаен принцип. Чрез филтрите изберете конкретни продукти, които искате да се визуализират в тази витрина или продукти с конкретна марка, категория или таг. Използвайте опцииите за Брой продукти и Продукти на ред, за да настроите начина, по който желаете продуктите в тази витрина да бъдат визуализирани.

4.  Модул Витрина с категория или марка
Използвайте този познат за вас вече модул, за да добавите витрина с категории или марки и посочите колко на брой и кои категории или марки искате да визуализирате в тази страница.

5.  Модул Изображение
Добавете този модул и го настройте като качите изображение от мястото за съхранение или външен линк. Задайте в модула дали искате това изображение да съдържа линк и към какво. Изберете дали в този модул да се съдържат повеч от едно изображения и по колко на ред искате да се визуализират.

6.  Модул Видео
Изберете този модул, ако искате да добавите видео в реда на страницата, която създавате. Достатъчно е да посочите източника на видеото от падащото меню и да поставите линка или кода на видеото директно в празното поле.

7.  Модул Код

С този модул можете да добавите директно в празното поле HTML код или script, който ще се визуализира в страницата, която създавате.

8.  Модул Разделител
Чрез този модул можете да създадете разделител за другите модули, които добавяте в редовете на страница си. Разработили сме тези 7 инструмента, чрез които да настроите какви да бъдат стила, позицията, цвета, отстоянията и големината на разделителя.

9.  Модул Слайдър
Използвайте слайдера, ако искате да добавите няколко изображения в една секция, които да се сменят спрямо настройките, които добавите. Можете да изберете дали изображението да бъде от край да край, да сложите надпис, да контролирате дали да слайдерът да има бутони и индикатори и как да се стартира.

10.  Детайли на поръчка

Добавяйки този модул, ще активирате в страницата секция, в която ще се визуализират детайлите на вече направена от клиента поръчка. Подходящо е да изпозлвате този модул, ако създавате страница, която ще използвате за Страница при успешна поръчка (Thank you page). Можете да персонализирате тази страница като добавите този модул и включите секция с продукти, изображения и/или текстове.

11.  Секция Пакети

Добавяйки този модул, ще активирате в страницата секция, в която ще се визуализират продуктовите пакети, които сте създали в магазина си. Вижте как да създадете продуктови пакети тук.

12.  Instagram снимки

С този модул можете да добавите в страницата, която създавате секция с Instagram снимки от профила на магазина ви. Можете да настроите детайлите да бъдат различни от тези, които сте запазили за основната част от магазина си. За да може тази секция да се визуализира, е необходимо първо да включите интеграцията с Instagram.

13.  Yotpo Коментари

С този модул можете да добавите в страницата, която създавате секция с Yotpo Коментари от профила на магазина ви. Можете да настроите детайлите да бъдат различни от тези, които сте запазили за основната част от магазина си. За да може тази секция да се визуализира, е необходимо първо да включите интеграцията с Yotpo.

14.  Модул Продукт

С този модул можете да визуализирате конкретен продукт и да персонализирате какви негови детайли конкретно да се виждат. Модулът ви дава свободата да контролирате точно къде и как да представите конкретни продукти на клиентите си. Опциите, които съдържа са същите, с които разполагате в управлението на модула детайлна страница на продукт, до който имате достъп по подразбиране в контролния панел на магазина си.

15.  Модул бутон Добави в количката
С този модул можете да визуализирате бутон, който при натискане, ще добави избрания в модула продукт директно в количката на клиента. Тази функционалност ви позволява да изградите напълно различна визия за представяне на продукта и едновременно с това бутонът за купуване да бъде съобразен с дизайна, който използвате за магазина си по подразбиране.

16.  Модул Бутон
Използвайте този модул, ако искате бързо и лесно да създадете бутон, който да отваря линка, който настроите. Можете да заложите кой линк да се отваря при клик на бутона, какъв да бъде текста на бутона, цвета, позицията, както и дали бутонът да заема мястото на целия модул по ширина и дали да отваря в нов прозорец приложения линк. Дизайнът на бутона ще е съобразен по подразбиране с дизайна, който използвате.

17.  Модул Статии

С този модул можете да визуализирате блога, който сте създали в магазина си и в страницата, която създавате. Настройките ви позволяват да зададете общ брой на статии, видими в предназначеното за модула, където ги добавяте, както и брой на статии на ред. Дизайнът (основните характеристики на външия вид) на статиите ще е съобразен по подразбиране с дизайна, който използвате за магазина.

В статиите по-долу можете да намерите допълнителна информация за Целевите страници

Създаване на Целеви Страници
Редакция и назначаване на Целеви Страници