CloudCart разработи нова отстъпка - Брояч (Countdown)! Отстъпката представлява таймер,който се появява в количката при създадена поръчка, с цел мотивиране на клиента да завърши поръчката си успешно. Броячът се включва по време на финализиране на поръчката и след изтичането му, отстъпката се премахва и потребителя няма да може да я ползва повече.


Предимствата на тази отстъпка са:


  • Подтиква потребителя да завърши по-бързо поръчката си
  • Намалява броя изоставени поръчки, като стимулира допълнително клиентите да купят с отстъпка 
  • Увеличава средно Conversion rate s 0.8%

Добавяне на отстъпката

1.  Влезте в контролния панел на магазина си, в секция Маркетинг >> Отстъпки, кликнете Добави отстъпка и изберете Добавяне на отстъпка с Брояч
2. Отвътре ще видите следните менюта:
3. В Наименование поставете желаното име на отстъпката.

4. В Условие на отстъпката поставете желаните критерии на отстъпката - каквото добавите в поле описание, ще се визуализира в самата отстъпка.


5.  Да се прилага към е опция в която избирате дали отстъпката да е към Всички продукти или към Поръчки над. Това са двете опция за тази отстъпка.

6. На Клиентски групи избирате дали отстъпката да бъда за всички групи.

7. При Валидност избирате колко време да съществува промоцията.

Примерна отстъпка:

При този тип отстъпка, важат и отстъпките за Cross-sell и UpSell.