Поръчка с обратно отброяване е тип отстъпката с таймер, който се появява в количката при създадена поръчка, с цел мотивиране на клиента да завърши поръчката си успешно. Броячът се включва по време на финализиране на поръчката и след изтичането му, отстъпката се премахва и потребителя не може да я иползва повече.


Предимствата на тази отстъпка са:

  • Подтиква потребителя да завърши по-бързо поръчката си
  • Намалява броя изоставени колички, като стимулира допълнително клиентите да купят с отстъпка 
  • Увеличава средно Conversion rate s 0.8%

Добавяне на отстъпката

1.  Влезте в контролния панел на магазина си, в секция Маркетинг > Отстъпки, кликнете Добави отстъпка и изберете Поръчка с обратно отброяване.2. Наименование - въведете името на отстъпката, която създавате (Името е само за вътрешно ползване и няма да бъде видимо за клиентите).
3.  Условие на отстъпката - въведете желаните условия, при които да се изпълнява отстъпката

  • Ефект при показване - изберете начина, по който искате да се визуализира вашата отстъпка - като конфети, заря или парад. Тествайте и трите варианта, за да видите, кой мислите, че ще е най-подходящ за вашия магазин. 
  • Време на валидност - изберете колко време отстъпката с обратно отброяване ще е валидна. След като времето изтече клиентът няма да може да се възползва от нея.
  • Вид - Отстъпката може да е фиксирана сума или процент.
  • Описание - добавения текст в това поле ще се визуализира в самата отстъпка


5.  Да се прилага към е опция в която избирате дали отстъпката да е към Всички продукти или към Поръчки над определена сума.

6. Само регистрирани потребители - ако активирате тази опция, това означава, че само потребителите, които са се регистрирали в магазина ви ще могат да се възползват от отстъпката.

7. На Клиентски групи можете да изберете дали отстъпката да е активна за всички клиенти или само за конкретни клиентски групи, които имате създадени във вашия магазин.  8. При Валидност избирате колко време да съществува промоцията.

9. Ограничения на отстъпката - може да зададете максимален брой пъти, които отстъпката да може да бъде използвана. 

10. Ограничения на отстъпката за потребител - може да зададете максимален брой пъти, които отстъпката може да бъде използвана от един потребител. 

При активирани ограничения на отстъпката броят на използванията се отчита само, когато статусът на поръчките е: Изпратена, Изпълнена, Изчакваща, Платена.


Примерна отстъпка:

При този тип отстъпка, важат и отстъпките за Cross-sell и UpSell.


Вижте как да създадете други видове отстъпки в тази секция от нашия Помощен център.