Cloudcart ви предоставя опцията филтрирате чрез продуктови характеристики, които позволяват на клиентите ви да групират различните продукти в категориите по общи критерии.

Разликата между Разновидности и характеристики

Разновидности: Определят конкретния продукт, когато продукта има разновидност, опцията им е задължителна. /цвят, размер и т.н./. Тук можете да прочетете повече за разновидностите на продуктите във вашият магазин.

Характеристики: Това е характеризираща информация /при нея няма опция за избор, а просто характеризира продукта и се задава към категорията. Характеристиките се визуализират във филтъра в продуктовия каталог.


Създаване на характеристиките

1. Отидете в Контролният панел, натиснете Продукти > Характеристики > Добави Характеристика.
2. В следствие излиза менюто на Характеристиката което трябва да попълните:
Пример:
 

  • Име на характеристиката – В това поле въвеждате как искате да се казва Характеристиката
  • Тип на полето – Тук избирате дали характеристиката да е Отметка или Диапазон.
  • URL адрес – Това e URL адресът чрез които се визуализира характеристиката на сайтът ви. Той се създава автоматично след въвеждане на името, можете да го оставите същият.
  • Category Property Image – Тук можете да сложите снимка на категорията, за ваш вътрешен ориентир
  • Добавяне на категории – Тук избирате в кои категории искате да функционира конкретната характеристика


Характеристиките е нужно да се добавят към основната категория, както и към подкатегориите (ако има такива) на продуктите, към които искате да зададете създадените характеристики. След това от страницата за редакция на продукта лесно може да добавите желаната характеристика.

Ако характеристиката, която създавате е добавена само към основната категория, без да се дефинират подкатегориите няма да може да се зададе характеристика на продуктите които са към съответната подкатегория.


  • Добавяне на стойност – Стойностите чрез които да се филтрират продуктите


3. След като добавите конкретната характеристика, можете да я редактирате чрез бутона Редактирай Стойности, който се визуализира на нея:

Самите стойности могат да бъдат персонализирани със снимки и описание:

4. След създаването на дадената характеристика трябва да отидете в желаните продукти на тази категория и да добавите съответните характеристики.

Пример:

5. Подредба на стойностите – след като влезете в стойностите, кликнете върху “Активирай сортирането“, за да можете с хващане и плъзгане (drag and drop) да коригирате подредбата на характеристиките.


Примери:

В моят магазин демонстрирам как добавените Характеристика за Категория столове работят:

1. Тук можете да видите как и двата стола се визуализират след като съм избрал и всички опции на Характеристиката Орехово Дърво.

На снимката горе са сложени следните два филтъра:

2. Тук виждате как се визуализира само единият стол понеже едната характеристика не е селектирана:

3. Тук пак е селектирана само една характеристика, и но двата продукта се визуализират:


Дори при задаване всички филтри, продуктите на които е зададена поне една от стойностите ще бъдат визуализирани.

4. Като влезете в конкретният продукт се визуализират и стойностите на характеристиките. Така можете да ги предоставите на клиентите и със снимки.
Повече информация относно как да управлявате продуктите си може да намерите в нашия обширен Помощен Център.