В тази статия ще намерите:


В тази статия, както и във видеото по-долу ще ви запознаем с опцията за създаване, управление и филтриране на продуктови характеристики, които позволяват на клиентите ви да групират продукти в различни категории по общи критерии.Разликата между Разновидности и характеристики

Разновидности: Определят конкретния продукт. Когато продуктът има разновидност, клиентът задължително трябва да избере предпочитаната от него такава от представените. /цвят, размер и т.н./. Тук можете да прочетете повече за разновидностите на продуктите във вашия магазин.

Характеристики: Това е характеризираща информация /при нея няма опция за избор, а просто характеризира продукта и се задава към категорията. Характеристиките се визуализират във филтъра в продуктовия каталог.

Създаване на характеристиките

1. Отидете в админ панела на вашия магазин, секция Продукти > Характеристики > Добави Характеристика.
2. В отворилия ви се прозорец е необходимо да попълните следните полета: 

Пример:  

  • Име на характеристиката – В това поле въвеждате как искате да се казва Характеристиката
  • Тип на полето – Тук избирате дали характеристиката да е Отметка или Диапазон.
  • URL адрес – Това e URL адресът, чрез който се визуализира характеристиката на сайта ви. Той се създава автоматично след въвеждане на името.
  • Category Property Image – Тук можете да сложите подходяща снимка, ако разполагате с такава
  • Добавяне на стойности– Тук е необходимо да въведете стойностите на х-ката (напр. 15 кг). Това са стойностите, чрез които ще се филтрират продуктите.


3. След като сте добавили характеристиката, от бутона категории, може да изберете към кои категории да се отнася.

Характеристиките е нужно да се добавят към основната категория, както и към подкатегориите (ако има такива) на продуктите, към които искате да зададете създадените характеристики. След това от страницата за редакция на продукта лесно може да добавите желаната характеристика.

Ако характеристиката, която създавате е добавена само към основната категория, без да се дефинират подкатегориите няма да може да се зададе характеристика на продуктите които са към съответната подкатегория.


4. След като добавите конкретната характеристика, можете да я редактирате чрез бутона Редактирай Стойности.

Самите стойности могат да бъдат персонализирани със снимки и описание:


Добавяне на характеристики към продукт

След създаването на дадената характеристика трябва да отидете в желаните продукти от категорията към, която е зададена характеристиката и да добавите съответните характеристики към продуктите.

Подредба на стойностите – след като влезете в стойностите, кликнете върху “Активирай сортирането“, за да можете с хващане и плъзгане (drag and drop) да коригирате подредбата на характеристиките.

Автоматино сортиране - ако всички стойности на дадена характеристика са числа, може да активирате автоматично сортиране.

Как изглеждат х-ките в магазина?

Примери:

Ето така биха изглеждали добавените Характеристика за Категория "Вино":
Тук можете да видите как се визуализират няколко вида вино след като сме избрали една от стойностите (къпина) на характеристиката Аромат. В този случай, стойностите са представени с малки снимки.

Сливане на характеристики

В страницата със стойности на характеристиките може да слеете различни стойности от характеристиките, към 1 избрана, като навсякъде ще бъдат презаписани с избраната и старите ще бъдат изтрити. Тази функционалност е особено полезна, в случаи, при които използвате различни импорти, и с всеки импорт се  добавят нови характеристики и стойности.


Ако мигрирате магазина си от друга платформа към CloudCart и имате еднакви стойности с различни наименования, лесно може да ги обедините с тази функционалност. 


С тази опция можете да слеете стойностите от различните характеристики към стойности само към 1. Например, всичките стойности "5 см" (5.5, 5 1/2 и т.н), само към 5. След като ги слеете, вече при добавяне на продукт ще се записва новата стойност, към която са били слети другите стойности.


За да слеете стойности на дадена характеристика, кликнете върху бутона за стойностите на дадената характеристика:

След което натиснете бутона Сливане на стойности, в горния десен ъгъл на екрана и изберете стойността, към която искате да слеете избраните стойности на характеристика. Както и кои стойности искате да бъдат слети към избраната в горното поле стойност. След сливане избраните стойности ще бъдат заместени с избраната от вас.

Повече информация относно това как да управлявате продуктите си може да намерите в нашия Помощен Център.