С това приложение ще можете да създадете допълнителни възможности към вашите продукти. Можете да използвате Продуктовите опции за създаване на различни видове възможности към крайния клиент, които ще можете да приложите към конкретен продукт, категория или марка.

Опциите, които ще можете да създадете са:

 • Клиента да въведе собствен текст към продукта 
 • Клиента да качи собствен файл, който да получите
 • Клиента да избере от падащо меню дадена възможност
 • Клиента да избере от радио бутон дадена възможност
 • Клиента да избере няколко възможности от които се нуждае


Например: Искате да добавите възможност за „Гравиране на текст върху чаша“ и за тази услуга да таксувате клиента допълнително.

За да активирате това приложение и да създадете различни опции и възможности за конкретни продукти, категории и марки в магазина си, влезте в контролния си панел, в секция Приложения и кликнете на Продуктови опции.

След като натиснете бутона ‘Инсталирай’, контролния панел ще ви препрати към новосъздадената секция Продукти Продуктови опции, където можете да създадете и управлявате продуктовите възможности, необходими за вашия бизнес.

Кликнете върху ‘Добави нова опция’ и попълнете настройките за опцията, която искате да създадете

1. Заглавие (За вътрешно ползване) – въведете тук името на опцията, която създавате. Това име ще се вижда само от вас, в контролния панел на магазина ви.

2. Заглавие  (Ще е видимо в магазина) – въведете тук името на опцията, което ще вижда за вашите клиенти в магазина ви. Ако например създавате възможност за клиентите си да посочат текст, който да гравирате върху чаша, която поръчват, в това поле е подходящо да напишете “Моля, въвете надписа, който искате да гравираме“

3. Включете тази настройка на ON
, ако искате опцията, която създавате да бъде задължителна. Ако опцията е задължителна, клиентите ви няма да могат да поръчат продукта, за който тази опция не е избрана или попълнена.

4. Тип на полето – От падащото меню изберете какъв тип файл или поле ще могат клиентите ви да добавят, попълват или избират към продуктите, за които създавате тази опция
На снимката по-горе е създадена опция с име „Качете изображението, което искате да принтираме на продукта тук :)“, тип Файл, с цена 15лв. върху конкретен продукт.


 • Файл – с този тип клиентите ви ще могат да прикачат към продукта, който поръчват файл и вие ще можете да го свалите от поръчката в контролния панел на магазина си
 • Отметка – с този тип клиентите ви ще виждат стойностите, които въведете и ще могат да кликнат върху тази стойност, която избират за продукта, който поръчват
  На изображението отгоре Добавете е името на опция тип Отметка. Ако използвате този тип, клиентите ви ще могат да кликнат на повече от една стойност и да си купят телефон със слушалки към него и заедно с подарък.
 • Радио бутон – с този тип клиентите ви ще виждат радио бутони със стойностите, които въведете и ще могат да кликнат на тази стойност, която избират за продукта, който поръчват
 • Падащо меню – с този тип клиентите ви ще виждат падащо меню със стойностите, които въведете и ще могат да изберат тази стойност, която искат за продукта, който поръчват
 • Текстово поле – с този тип клиентите ви ще виждат поле, в което могат да запишат текст


5. Цена на опцията (Опционално) – Ако не желаете да таксувате клиентите си допълнително за тази опция, можете да оставите това поле празно. Ако желаете да таксувате клиентите си, напишете с каква сума да се промени цената на продукта при избор на опцията. Ако въведете стойност 20, тази сума ще се добави върху цената на продукта. Може да задавате и отрицателни стойности.

Формираната цена от продуктова опция НЕ се зачита и взима под внимание при прилагането на отстъпка. Например: Ако имате продукт за 10лв. + опция за 2 лв. то отстъпката ще се приложи върху цената от 10лв. а не върху 12 лв.


6. Изберете към кои категории, марки или конкретни продукти бихте искали да се вижда опцията – използвайте падащото меню, за да настроите върху кои продукти да се прикачи опцията, която създавате.