Филтрите ви позволяват да се показва само част от информацията налична при търсене и предефинира резултатите, които може да откриете. Те могат да се прилагат за продукти, категории, отстъпки, клиенти и други видове данни, които могат да бъдат показани в зоната на управление на магазина.

Селектиране на параметри за работа с филтри

За да създадете филтърен критерий, трябва да изберете кои параметри искате да филтрират резултатите. Основната селекция е базирана на полеви параметър (име на поле или параметър), операция ( е/равно, не е/не е равно, повече или по-малко от стройност, да или не и др.) и стойност в поле.

1. Кликнете на Филтри от падащото меню.

2. От прозореца с Филтърните резултати добавете полевите параметри (падащото меню вляво).

3. Ако е необходимо изберете операция

4. Ако е необходимо изберете стойност в поле

5. Кликнете на добави филтър

Добавяне на повече параметри към създаден филтър

Можете да добавяте параметри към филтърните критерии, следвайки стъпките, описани по-горе. Можете да изчистите запаметените настройки в създадените филтри чрез бутона изчисти филтри. Също така можете да добавяте запаметени филтри към вашите нови параметри.

Запазване на създадените филтри

Запаметяването на филтри позволява да използвате едни и същи филтърни критерии при всяко влизане в административния панел.

Използване на запаметени филтри

За да използвате запаметен филтър, можете да използвате падащото меню Запазени филтри. То позволява да използвате предишни запазени филтърни критерии и с един клик да заредите бързо исканата информация. Ако нямате запазени филтри системата ще показва текст Няма запазени филтри в падащото меню.

Използване на инструменти

Инструментите се намират малко по-долу от Филтрите и за да ги използвате, трябва да маркирате един или повече продукти. След това натискате "Инструменти" и бързо и лесно избирате какво да се случи с маркираните продукти.  Например, може да изберете да публикувате или спрете даден продукт, можете да го пуснете или спрете от разпродажба и др. 


Вижте още:

Филтри, търсене и управление на продукти