Αναφορές

Εισαγωγή στο CloudCart Analytics
Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που θα σας βοηθήσει να λαμβάνετε και να αναλύετε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις σας και θα σας βοηθήσει να βελτιστο...
Fri, 7 Ιουλ, 2023 στο 11:18 ΠΜ
Total Sales (Συνολικές πωλήσεις)
Αυτή η μέτρηση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό πωλήσεων για μια συγκεκριμένη περίοδο. Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη περίοδο καθώς και να κάνετε σύγκρ...
Fri, 7 Ιουλ, 2023 στο 12:01 ΜΜ
Total Orders (Σύνολο παραγγελιών)
Αυτή η μέτρηση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό παραγγελιών για μια δεδομένη περίοδο. Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη περίοδο καθώς και να κάνετε σύγκρι...
Fri, 7 Ιουλ, 2023 στο 12:08 ΜΜ
Total Customers (Συνολικός αριθμός πελατών)
Αυτή η μέτρηση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό πελατών για μια δεδομένη περίοδο. Πελάτες που επιστρέφουν - η οπτικοποίηση περιέχει δεδομένα για το πο...
Fri, 7 Ιουλ, 2023 στο 12:13 ΜΜ
Total Visits (Συνολικές επισκέψεις ανά συσκευή)
Αυτή η μέτρηση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό παραγγελιών για μια δεδομένη περίοδο. Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη περίοδο καθώς και να κάνετε σύγκρι...
Fri, 7 Ιουλ, 2023 στο 12:14 ΜΜ
Conversion Rate (Ποσοστό μετατροπής)
Αυτή η μέτρηση απεικονίζει το ποσοστό των περιόδων σύνδεσης σε μια μοναδική βάση συσκευής, οι οποίες οδήγησαν σε παραγγελίες πελατών (από τον συνολικό αριθμ...
Thu, 13 Ιουλ, 2023 στο 11:54 ΠΜ
Conversion Funnel (Διοχέτευση μετατροπής)
Αυτή η μέτρηση οπτικοποιεί δεδομένα με μια σειρά συμβάντων για: Cart - αριθμός πελατών που έφτασαν στο καλάθι. Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω α...
Thu, 13 Ιουλ, 2023 στο 11:55 ΠΜ
Abandoned Carts Rate (Ποσοστό εγκαταλελειμμένων καλαθιών)
Αυτή η μέτρηση απεικονίζει το ποσοστό των εγκαταλελειμμένων καλαθιών για μια συγκεκριμένη περίοδο. Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη περίοδο καθώς και να...
Thu, 13 Ιουλ, 2023 στο 11:56 ΠΜ
Customer Value
Αυτή η μέτρηση απεικονίζει τη μέση αξία της παραγγελίας ανά πελάτη για μια δεδομένη περίοδο. Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη περίοδο καθώς και να κάνετ...
Thu, 13 Ιουλ, 2023 στο 11:57 ΠΜ
Average Order Value
Αυτή η μέτρηση οπτικοποιεί τη μέση αξία της παραγγελίας για μια συγκεκριμένη περίοδο. Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη περίοδο καθώς και να κάνετε σύγκρ...
Thu, 13 Ιουλ, 2023 στο 11:59 ΠΜ