Αναφορές

Aναφορές πελατών
Οι αναφορές πελατών δείχνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς σας χρήστες (πελάτες). Κύριες λειτουργίες της αναφοράς Όλες οι αναφορές περιέχο...
Thu, 9 Σεπ, 2021 at 2:10 PM
Αναφορές πληρωμών
Οι αναφορές πελατών δείχνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς σας χρήστες (πελάτες). Κύριες λειτουργίες της αναφοράς Όλες οι αναφορές περιέχο...
Thu, 9 Σεπ, 2021 at 2:12 PM
Αναφορές προϊόντων
Οι αναφορές πελατών δείχνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς σας χρήστες (πελάτες). Κύριες λειτουργίες της αναφοράς Όλες οι αναφορές περιέχο...
Thu, 9 Σεπ, 2021 at 2:27 PM
Αναφορές πωλήσεων
Οι αναφορές πελατών δείχνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς σας χρήστες (πελάτες). Κύριες λειτουργίες της αναφοράς Όλες οι αναφορές περιέχο...
Thu, 9 Σεπ, 2021 at 2:20 PM
Αναφορές FAQ
Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε: Μπορώ να κάνω εξαγωγή αναφοράς σε υπολογιστικό φύλλο Excel; Μπορώ να κάνω εξαγωγή των πωλήσεων μου σε ένα αρχείο XML; Μπ...
Fri, 12 Μαρ, 2021 at 9:20 PM