Αναφορές

Aναφορές πελατών
Οι αναφορές πελατών δείχνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς σας χρήστες (πελάτες). Κύριες λειτουργίες της αναφοράς Όλες οι αναφορές περιέχο...
Thu, 9 Σεπ, 2021 στο 2:10 ΜΜ
Αναφορές πληρωμών
Οι αναφορές πελατών δείχνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς σας χρήστες (πελάτες). Κύριες λειτουργίες της αναφοράς Όλες οι αναφορές περιέχο...
Thu, 9 Σεπ, 2021 στο 2:12 ΜΜ
Αναφορές προϊόντων
Οι αναφορές πελατών δείχνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς σας χρήστες (πελάτες). Κύριες λειτουργίες της αναφοράς Όλες οι αναφορές περιέχο...
Thu, 9 Σεπ, 2021 στο 2:27 ΜΜ
Αναφορές πωλήσεων
Οι αναφορές πελατών δείχνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς σας χρήστες (πελάτες). Κύριες λειτουργίες της αναφοράς Όλες οι αναφορές περιέχο...
Thu, 9 Σεπ, 2021 στο 2:20 ΜΜ
Αναφορές FAQ
Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε: Μπορώ να κάνω εξαγωγή αναφοράς σε υπολογιστικό φύλλο Excel; Μπορώ να κάνω εξαγωγή των πωλήσεων μου σε ένα αρχείο XML; Μπ...
Fri, 12 Μαρ, 2021 στο 9:20 ΜΜ