Σε αυτό το άρθρο θα σας πούμε πώς μπορείτε να επαληθεύσετε την ιδιοκτησία του τομέα σας (domain) στις διάφορες πλατφόρμες, χρησιμοποιώντας ένα μόνο εργαλείο.


Πολύ συχνά, πλατφόρμες όπως το Facebook, η Google και άλλες υπηρεσίες που εκδίδουν πιστοποιητικά SSL, απαιτούν την επαλήθευση της ιδιοκτησίας του domain, τοποθετώντας ένα κομμάτι κώδικα στο διαδικτυακό κατάστημα του εμπόρου.


Οι επιλογές επαλήθευσης είναι πολλές - μπορείτε να επικολλήσετε μια εγγραφή DNS κειμένου, μπορείτε να επικολλήσει ένα αρχείο HTML στον κύριο φάκελο του καταστήματος (δεν ισχύει για τα καταστήματα CloudCart) και η τρίτη επιλογή, η πιο κοινή, είναι η επαλήθευση μέσω της τοποθέτησης meta tag (μετα-ετικέτα). Εδώ θα εξετάσουμε την τρίτη αυτή επιλογή.


Ένα παράδειγμα μετα-ετικέτας (meta tag) είναι:

<meta name="facebook-domain-verification" content="123456789"


Το παράδειγμα της μετα-ετικέτας σε αυτήν την περίπτωση προέρχεται από το Facebook. Η μετα-ετικέτα, από οποιαδήποτε πλατφόρμα κι αν προέρχεται, εμφανίζεται με παρόμοιο τρόπο, ενώ  οι αριθμοί στο τέλος είναι διαφορετικοί για κάθε ετικέτα και παίζουν το ρόλο του μοναδικού κώδικα.

Πού να τοποθετήσετε τη μετα-ετικέτα σας;

1. Για να επαληθεύσετε το domain σας, μεταβείτε στην ενότητα Κατάστημα > Επιλογή σχεδιασμού και πατήστε το κουμπί CSS/JS.

2. Στο πλαίσιο τοποθετήστε την μετα-ετικέτα σας.


Εάν έχετε τοποθετήσει και άλλους κωδικούς σε αυτό το πεδίο, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε τη μετα-ετικέτα επαλήθευσης πάνω πάνω, για να κάνετε τη διαδικασία της επαλήθευσης ευκολότερη και ταχύτερη και να μπορεί να αναγνωριστεί από το σύστημα της αντίστοιχης ιστοσελίδας επαλήθευσης.


Αφού αποθηκεύσετε τις αλλαγές από το κουμπί Επεξεργασία, θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο.


Εμείς σας συνιστούμε αυτό να γίνει περίπου 24 ώρες πριν από την απόπειρα επαλήθευσης από την άλλη μεριά. Αυτό είναι απαραίτητο για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι η άλλη μεριά μπορεί να έχει ήδη δημιουργήσει μια προσωρινή μνήμη (αντίγραφο ασφαλείας) του καταστήματος σας, ενώ το ίδιο το κατάστημα σας διαθέτει μια προσωρινή μνήμη, η οποία παρουσιάζεται στο πελατειακό τμήμα του καταστήματος και στην περίπτωση αυτή είναι καλύτερο να περιμένετε να περάσει αρκετός χρόνος για να επιτευχθεί η επιτυχής επαλήθευση του domain σας.