Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε:


Ο συγχρονισμός προϊόντων γίνεται μέσω της εφαρμογής Συγχρονισμός XML υποβάλλοντας πληροφορίες σχετικά με προϊόντα από μια εξωτερική πηγή (αρχείο XML/feed) στο σύστημα του CloudCart και τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται με τα προϊόντα που ήδη υπάρχουν στο κατάστημα σας. Με αυτόν τον τρόπο, εύκολα και συνεχώς, μπορείτε να ενημερώνετε (update) διάφορες πληροφορίες σχετικά με την τιμή και την ποσότητα του προϊόντος, εάν ένα προϊόν είναι καινούργιο, εάν είναι σε προσφορά, εάν είναι κρυμμένο ή έχει εξαντληθεί.


Το πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής είναι ότι σας εξοικονομεί πολύ χρόνο κατά την εισαγωγή και ανανέωση των προϊόντων στο κατάστημα σας, τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και άλλα χαρακτηριστικά που απαιτούν συχνότερες ενημερώσεις. Ανά πάσα στιγμή, όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το αρχείο XML/feed αναδημιουργείται από το σύστημα από το οποίο αντλείτε πληροφορίες και μέσω της σύνδεσης στο Διαδίκτυο ανεβάζετε (upload) το αρχείο ή το feed. Αυτή η ροή πληροφοριών ενημερώνεται συνεχώς και τροφοδοτεί με πληροφορίες το κατάστημα σας. 


Παράδειγμα: Εάν έχετε, για παράδειγμα, λογισμικό αποθήκευσης (ERP), μέσω του οποίου θέλετε να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στο διαδικτυακό σας κατάστημα, ο ευκολότερος και πιο προσιτός τρόπος να το κάνετε είναι μέσω του XML.

Δομή XML 

Το αρχείο XML πρέπει να περιέχει καλά δομημένα δεδομένα. Περιέχει ετικέτες που μοιάζουν πολύ με τις ετικέτες HTML. Ένα έγγραφο XML είναι στην πραγματικότητα ένα αρχείο κειμένου, το οποίο περιέχει διάφορες δηλώσεις XML και ετικέτες, καθώς και κείμενο. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα εγγράφου XML με πληροφορίες σχετικά με πολλά προϊόντα:

Σε αυτήν τη φωτογραφία βλέπετε ετικέτες που περιέχουν διάφορα στοιχεία των γενικών πληροφοριών σχετικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Κάθε στοιχείο ενός προϊόντος όπως όνομα, κατηγορία, ID προϊόντος, περιγραφή, μάρκα, τιμή, βάρος, ποσότητα, φωτογραφία, παραλλαγή, αξία κτλ. πρέπει να περικλείεται από μια ετικέτα ανοίγματος και κλεισίματος. Οι ετικέτες ανοίγματος και κλεισίματος πρέπει να έχουν το ίδιο όνομα, ενώ η ετικέτα κλεισίματος προηγείται από μια πλάγια προς τα δεξιά κάθετος "/"), έτσι ώστε οι πληροφορίες να μπορούν να διαβαστούν σωστά. Ανάμεσα από αυτές τις δύο ετικέτες υπάρχει το περιεχόμενο, δηλαδή τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη σχετική ενότητα.

Πρέπει να υπάρχει ένα βασικό στοιχείο στο οποίο να βρίσκονται όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Ονομάζεται Document Root. Στο παράδειγμα, αυτό είναι το στοιχείο <products>. Αυτή η κύρια ετικέτα ανοίγματος πρέπει να έχει και κλείσιμο </products>. Περιέχει πολλές υπό-ετικέτες, καθεμία από τις οποίες έχει μια ετικέτα κλεισίματος και μερικές πληροφορίες ανάμεσα, για παράδειγμα: tag (ετικέτα) για κατασκευαστή <manufacturer>Manufacturer name</manufacturer>.

Τα ονόματα των ίδιων των ετικετών, τα οποία περιέχουν κάθε στοιχείο, είναι αυθαίρετα, δεν ορίζονται αυστηρά και καθορίζονται από τον δημιουργό του αρχείου XML. Κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, θα συνδεθούν με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία για τα συγκεκριμένα προϊόντα στο κατάστημα σας. 

Εγκατάσταση και ρυθμίσεις - Βήμα 1

1. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, συνδεθείτε στον πίνακα διαχείρισης, στην ενότητα Εφαρμογές > Όλες οι εφαρμογές > Συγχρονισμός XML και κάντε κλικ στην Εγκατάσταση.

Από προεπιλογή, ένα Xml feed ενημερώνεται κάθε 12 ώρες. Επίσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα συνδρομής σας, έχετε έναν συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων που μπορείτε να συγχρονίσετε μέσω XML.


2. Από το κουμπί Έναρξη εργασίας μπορείτε να δημιουργήσετε μια εργασία.

3. Στο παράθυρο που ανοίγει, εισαγάγετε το Όνομα της εργασίας. Εισαγάγετε ένα όνομα για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την συγκεκριμένη εργασία. Θα μπορούσε να είναι το όνομα του συνεργάτη που σας παρείχε το XML feed ή οτιδήποτε άλλο εσείς αποφασίσετε.

4. Στο πλαίσιο συνδέσμου XML URL εισαγάγετε τον σύνδεσμο που έχετε.

5. Ετικέτα XML του προϊόντος - σε αυτό το πεδίο είναι σημαντικό να προσδιορίσετε ποια είναι η ετικέτα XML από το XML feed σας που καθορίζει το προϊόν. Στην περίπτωση μας, αυτή είναι η ετικέτα "item".

Αυτή η ετικέτα μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Για να βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα που εισαγάγετε σε αυτό το πεδίο είναι η σωστή, σας συνιστούμε να ελέγχετε πάντα το feed/αρχείο που έχετε. Αυτή η ετικέτα προσδιορίζει κάθε προϊόν που περιέχεται στο feed σας.


Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο XML αντιγράφοντας το σύνδεσμο στο browser σας.

6. Γραμμές - Επιλέξτε πόσες γραμμές (ο μέγιστος αριθμός σειρών στις οποίες υπάρχει η ετικέτα προϊόντος), από την αρχή του αρχείου, θα προορίζονται προς ανάγνωση από το λογισμικό για τον εντοπισμό του περιεχομένου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί, όταν περνάει στο δεύτερο βήμα, το λογισμικό διαβάζει ολόκληρο το αρχείο και παίρνει τη δομή του και το οπτικοποιεί στο δεύτερο βήμα για να κάνει το αντίστοιχο «ταίριασμα», το λεγόμενο "mapping" - χαρτογράφηση μιας αξίας από το XML αρχείο με μια άλλη αξία του ίδιου προϊόντος. Είναι σημαντικό ο αριθμός των γραμμών που καθορίσετε να περιέχει την ετικέτα ανοίγματος και κλεισίματος. Από προεπιλογή, οι γραμμές είναι 500 και συνήθως αυτός ο αριθμός είναι αρκετός, αλλά αν έχετε μεγαλύτερο αρχείο XML μπορείτε να το αλλάξετε. Λάβετε υπόψη σας ότι ο μεγαλύτερος αριθμός γραμμών επιβραδύνει την διαδικασία.

7. Σύγκριση - σε αυτό το πεδίο πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά το αναγνωριστικό του προϊόντος, μέσω του οποίου θα γίνει η σύγκριση του αρχείου με το κατάστημα σας. Το αναγνωριστικό που επιλέγετε (π.χ. SKU) πρέπει να ταιριάζει με τα προϊόντα στο κατάστημα σας, δηλαδή το SKU ενός συγκεκριμένου προϊόντος από το αρχείο πρέπει να ταιριάζει με το SKU του ίδιου προϊόντος στο κατάστημα σας, έτσι ώστε να γίνει με επιτυχία ο συγχρονισμός.

8. Προσθήκη εκπτώσεων - Ο Συγχρονισμός XML έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί εκπτώσεις προϊόντων. Εάν το αρχείο που έχετε περιέχει και μειωμένη τιμή, τότε αυτή θα αντικατοπτρίζεται στο κατάστημα σας. Όταν δεν υπάρχει έκπτωση στο αρχείο, η αρχική τιμή του προϊόντος ή το μηδέν μπορεί να αναγραφεί στην ετικέτα της έκπτωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμή θα καταγραφεί ως μηδέν, απλώς το λογισμικό δεν θα την λάβει υπόψη σε αυτήν την περίπτωση. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια Σταθερή Έκπτωση από την ενότητα Μάρκετινγκ > Εκπτώσεις.

9. Αφαίρεση των προϊόντων που λείπουν - μια πολύ χρήσιμη λειτουργία, με την οποία πρέπει να είστε προσεκτικοί, διότι η ενεργοποίηση της σημαίνει ότι ουσιαστικά οποιοδήποτε προϊόν στο κατάστημα σας (που δεν υπάρχει στο XML feed) θα απενεργοποιηθεί/αφαιρεθεί. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη εφόσον έχετε ένα feed και είστε βέβαιοι ότι περιέχει όλα τα προϊόντα που είναι σημαντικά για εσάς και τα οποία επιθυμείτε να εμφανίζονται στο κατάστημα σας και συνεπώς θέλετε να αφαιρεθούν εκείνα που δεν παρέχονται πλέον από αυτό το feed. Έτσι, με αυτόματο τρόπο ενημερώνονται τα προϊόντα στο κατάστημα, ενώ αυτά που δεν εμφανίζονται στο xml, αλλά υπάρχουν στο κατάστημα, αφαιρούνται.

Εάν ένα προϊόν έχει διαφορετικές παραλλαγές και μόνο μία από αυτές τις παραλλαγές λείπει από το αρχείο, τότε αυτή η παραλλαγή θα είναι με την ποσότητα 0. Εάν λείπουν όλες οι παραλλαγές στο αρχείο, το προϊόν θα σταματήσει από την εφαρμογή.

Από το αναπτυσσόμενο μενού, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες εργασίες που δημιουργηθήκαν από την εισαγωγή XML (εφόσον υπάρχουν) και τις οποίες επιθυμείτε να σταματήσετε, οι υπόλοιπες δεν θα σταματήσουν.

10. Ενεργοποίηση των παρόντων προϊόντων - αυτή η επιλογή είναι το αντίθετο της προηγούμενης. Εάν την ενεργοποιήσετε, όλα τα προϊόντα που έχουν απενεργοποιηθεί αλλά περιέχονται στο αρχείο θα επανενεργοποιηθούν.

Από το αναπτυσσόμενο μενού, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες εργασίες, που έχουν δημιουργηθεί από την εισαγωγή XML (εφόσον υπάρχουν), τις οποίες επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε, οι υπόλοιπες δεν θα ενεργοποιηθούν.

Ρυθμίσεις - Βήμα 2

Στο δεύτερο βήμα των ρυθμίσεων θα δείτε τις προκαθορισμένες αξίες που συνοδεύουν την ίδια την εφαρμογή. Αυτές οι αξίες πρέπει να συνδέονται με τις αξίες στο αρχείο σας. Για κάθε αξία (SKU, Τιμή, Τιμή με την Έκπτωση, Ποσότητα κτλ.) πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη από το αρχείο Xml που έχετε. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες στο αρχείο  σχετικά με ορισμένες αξίες (π.χ. Καταστήματα), τότε μπορείτε να αφήσετε το πεδίο κενό. Όλες οι υπόλοιπες πρέπει να χαρτογραφηθούν.

Εάν επιθυμείτε μια σειρά από τις παραπάνω να ενημερώνεται συνεχώς, τότε πρέπει να σημειώσετε με τικ τις σειρές που επιθυμείτε, όπως δείχνει η παραπάνω φωτογραφία. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες στις επιλεγμένες σειρές θα ενημερώνονται/ανανεώνονται κάθε φορά που ξεκινά η εργασία.

Ρυθμίσεις - Βήμα 3

Στο τρίτο βήμα, μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες λειτουργίες και κανόνες για την εκτέλεση κατά το συγχρονισμό των προϊόντων από το αρχείο XML στον κατάλογο του καταστήματος σας. Αν για παράδειγμα η ετικέτα της τιμής περιέχει, εκτός από την τιμή (49), και το νόμισμα (EU), τότε για να διαβαστεί το αρχείο σωστά, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν κανόνα. 

Θα πρέπει να δημιουργήσετε την ακόλουθη λειτουργία μαζί με έναν κανόνα για την εκτέλεση της:

Υπό αυτήν την προϋπόθεση, το λογισμικό θα αναζητεί τη γραμμή (αξία) που έχουμε επιλέξει για την τιμή και εφόσον αυτή περιέχει το νόμισμα EUR, θα την αντικαταστήσει με ένα κενό πεδίο, δηλαδή θα ληφθεί υπόψη μόνο η ίδια η τιμή.


Ένας παρόμοιος κανόνας μπορεί να δημιουργηθεί όταν στην γραμμή και στην ετικέτα της αξίας υπάρχει κείμενο (π.χ. in stock) αντί για τον ίδιο τον αριθμό (π.χ. 100):

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ποικιλία λειτουργιών, ανάλογα με το περιεχόμενο του αρχείου σας και με τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να το μοντελοποιήσετε.


Λάβετε υπόψη σας ότι ο τρόπος γραφής του κειμένου (μικρά/κεφαλαία) στο πεδίο που απεικονίζεται στην παρακάτω φωτογραφία πρέπει να ταιριάζει με τον τρόπο γραφής στο αρχείο, διαφορετικά δεν θα γίνει η αντιστοίχιση και η λειτουργία δεν θα εκτελεστεί.Όταν τελειώσετε, αποθηκεύστε την εργασία από το κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Αυτή είναι η εργασία σας. Μόλις την αποθηκεύσετε, ενεργοποιείται, ταξινομείται και όταν έρθει η ώρα για την εκτέλεση της, θα ξεκινήσει. Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα προϊόντα, δηλαδή τα προϊόντα που μένει να συγχρονιστούν μετά την έναρξη της εργασίας. Στη δεύτερη στήλη βλέπετε τον αριθμό των συγχρονισμένων προϊόντων και στην τρίτη την τελευταία εκτέλεση της εργασίας. Μπορείτε να σταματήσετε την εργασία από το κουμπί ON/OFF.

Πρόσθετα πακέτα

Αφού ξεκινήσει η εργασία, δεν σταματά ποτέ και οι επόμενες εκκινήσεις της πραγματοποιούνται κάθε 12 ώρες. Έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε την προτεραιότητα της εργασίας σας, καθώς και να μειώσετε το διάστημα εκτέλεσης - π.χ. αντί να γίνεται κάθε 12 ώρες, μπορεί να γίνεται κάθε 6 ώρες. Από το κουμπί XML Sync - προτεραιότητα εργασίας μπορείτε να αγοράσετε μια προτεραιότητα για την εκτέλεση της εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι θα εκτελείται κατά 20, 40, 60 ή 80% πριν από τις υπόλοιπες εργασίες.

Από το άλλο κουμπί XML Sync Διάστημα Εκτέλεσης, μπορείτε να μειώσετε το διάστημα εκτέλεσης από 12 σε κάθε 9, 5 ή 3 ώρες.

Αυτά είναι όλα όσα πρέπει να κάνετε για να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε την εφαρμογή Συγχρονισμού XML και να δημιουργήσετε εργασίες XML.