Статистики

Как да увеличите продажбите посредством RFM анализ?
RFM e съкращение от recency (актуалност), frequency (честота) и monetary value (парична стойност). RFM моделът се основава на три ключови фактора: 1. ко...
Mon, 28 ноем, 2022 в 5:00 PM