Στατιστική

Πώς να αυξήσετε τις πωλήσεις μέσω της ανάλυσης RFM;
Το RFM είναι συντομογραφία του recency (επικαιρότητα), frequency (συχνότητα) και monetary value (χρηματική αξία). Το μοντέλο RFM βασίζεται σε τρεις βασικο...
Tue, 11 Οκτ, 2022 στο 1:38 ΜΜ