Допълнителни полета е функционалност, която ви позволява да добавяте персонализирани полета към вашите форми за абониране. Целта е да събирате повече информация за вашите клиенти и да я използвате за сегментиране на аудиториите по различни показатели. Добавяне на поле


Стъпка 1. От админ панела на вашият магазин > Маркетинг > Кампании > Допълнителни полета > Добавете ново поле от горния десен ъгъл.Стъпка 2.  След като изберете Добавяне на ново поле, ще се появи менюто с основни настройки:Добавете име на полето за служебно ползване, както и това което ще е видимо в магазина, след което изберете типа на полето.


Тип на полето:
Радио бутон
Избор от падащо меню
Отметка
Текстово поле
Телефон
Дълго текстово поле


Пример:

Стъпка 3. Активирайте допълнителното поле във формите за абониране от админ панела > Маркетинг > Кампании > Форми за абониране > Изберете формата в която желаете да поставите допълнителното поле и кликнете Напред.
Кликнете тук и научете как да направите страхотни форми за абониране.От секцията Допълнителни полета изберете полето, което искате да се показва във формата за абониране.
Ако имате повече от едно персонализирано поле и искате да промените местата на някое от тях, можете да го направите лесно с функцията drag and drop. Просто хванете полето и го преместете нагоре или надолу в зависимост от желаната позиция.
Може да направите някое или всички полета задължителни за попълване.

По този начин ще изглежда допълнителното поле във формата за абониране.
Впоследствие събраните данни могат да се ползват за сегментиране на аудиториите по различни показатели. Например, всички потребители от женски пол на възраст между 20 и 45 години.