Общо въведение

Услугата "Адаптация на дизайн" е предназначена за клиенти, които искат да разширят обхвата на своя бизнес и да достигнат до чужди пазари. При нов език на магазина, това ще промени системните съобщения, но текстовете, заглавията, както и слоганите вписани в изображенията могат да бъдат заменени чрез адаптация на дизайна. 


Заменя се и информацията в статичните страници, но при налични целеви страници, те ще се таксуват допълнително.

Условия на услугата

Заданието се коментира с отдел "Продажби", след което се изготвя оферта.

Срок за изпълнение

Срок за изпълнение на услугата: 10 работни дни. 

При непредвидени обстоятелства, CloudCart запазва правото си да удължи срока за изпълнение с до 5 работни дни. 


След завършването на услугата имате право на 1 корекция

Изпълнение на корекции**: До 7 работни дни. Клиентът има право на еднократни корекции. 

**Срокът на изпълнение важи в случай, че всичко е било подадено коректно от ваша страна.  

**Допълнително подадени корекции извън посочения срок, се заплащат според заданието.