В тази статия ще намерите:

Product Discounts

С тази метрика се визуализират данни* за топ 5 най-използвани остъпки към продуктите в поръчките.


*Данните се визуализират спрямо статусите по подразбиране на поръчките в "Настройки" - Платена, Изпълнена, Изчакваща, Оторизирано плащане, Изпратена.   


Списъкът съдържа наименованието на най-използваните отстъпки от клиенти, съотношение в проценти и брой по използвана версия - десктоп и мобилна на клиенти използвали отстъпката, общата сума загуба от използваната отстъпка, както общия брой на използваната отстъпка към всеки конкретен продукт. Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой поръчки направени през него (десктоп или мобилно). 


В този случай, ако клиент е поръчал 2бр. от даден продукт, отстъпката ще се вижда като използвана 2 пъти за всеки продукт по отделно, информацията е на база поръчаното количество от продукт. 


При избор на конкретното наименование на отстъпка ще се визуализира детайлна информация за датата на поръчката, в която е приложена отстъпката, номер на поръчка, продукта, към който е присвоена отстъпката, какъв е типа на отстъпката, както и общата загуба от приложената остъпка на база количеството закупено от клиента.

Виж детайли

При избор на "Виж детайли" се визуализира пълния списък от най-често използвани отстъпки подредени по възходящ ред според най-високия разход от приложената отстъпка, както и брой използвания на отстъпката към продукт в зависимост от поръчаното количество за всеки продукт. 

За допълнителна информация до всяка отстъка може да изберете бутона "виж детайли", ще откриете информация за: датата на поръчката, в която е приоложена отстъпката, номер на поръчка, продукта към който е присвоена отстъпката, какъв е типа на отстъпката, както и общата загуба от приложената остъпка на база количеството закупено от клиента. 

В този случай ако клиент е поръчал 2бр. от даден продукт, то ще се вижда общата сума за 2та продукта като отстъпка. При нужда може да изберете номер на поръчка, който ще ви доведе до меню Поръчки и детайлна информация за избраната поръчка.


Визуализираните записи в секция "Виж детайли" са ограничени до 1000 бр. Ако вашите записи са повече може да ги видите като ги експортнете от съответния бутон. Екпортираните данни са ограничени до 150 000 записа.

Order Discounts

С тази метрика се визуализират данни* за топ 5 най-използвани отстъпки към общата сума на поръчката (включително такси и доставки).


*Данните се визуализират спрямо статусите по подразбиране на поръчките в "Настройки" - Платена, Изпълнена, Изчакваща, Оторизирано плащане, Изпратена.  


Списъкът съдържа наименованието на най-изпозлваните остъпки от клиенти, съотношение в проценти и брой по използвана версия - десктоп и мобилна, обща сума загуба от използваната отстъпка, както и  общия брой използвана отстъпка към всяка поръчка. Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой поръчки направени през него (десктоп или мобилно).

При избор на конректно наименование на отстъпката ще де визуализира детайлна информация с дата и час на поръчката, номер на поръчката към която е присвоена отстъпката, типът на отстъпката и общата сума на загуба от конкретната поръчка при използване на отстъпката.

Виж детайли

При избор на "Виж детайли" се визуализира пълния списък от най-често използвани отстъпки към тотала на поръчките, подредени по възходящ ред според най-високия разход от приложената отстъпка, както и брой използвания на отстъпката към поръчката. 

За допълнителна информация може да изберете всяко едно от наименованията за отстъпката, ще откриете информация за: датата на поръчката, в която е приоложена отстъпката, номер на поръчка, какъв е типа на отстъпката, както и общата загуба от приложената остъпка на база цялата поръчка. При нужда може да изберете номер на поръчка, който ще ви доведе до меню Поръчки и детайлна информация за избраната поръчка.


Визуализираните записи в секция "Виж детайли" са ограничени до 1000 бр. Ако вашите записи са повече може да ги видите като ги експортнете от съответния бутон. Екпортираните данни са ограничени до 150 000 записа.