В тази статия ще намерите:

Landing Pages by Sessions

С тази метрика се визуализират данни за най-популярните целеви страници посетени във Вашия онлайн магазин, базирани данни на посещения за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период/година.


Сравнение може да се прави с период не по-късен от 17.01.2023, тъй като събираните данни са от посочената дата.


Списъкът съдържа топ 5 най-посещавани страници на Вашия онлайн магазин, информация към всяка страница в проценти съотношение по използвана версия - десктоп и мобилна на устройства посетили страницата. Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой посещения направени през него (десктоп или мобилно).

За да получите допълнителна информация за страницата, може да кликнете директно върху нея. Ще откриете информация за: 

Общ брой преглед от клиенти на страница. 

От допълнителните опциите може да изберете опция за сравнение на данните, както и за какъв период от време искате да се визуализират данните - на час, ден, месец, тримесечие, година. Може да експортирате данните, които виждате от бутона разположен в горния десен ъгъл на екрана ви.

Виж детайли

Може да зададете конкретен период за визуализация на най-посещаваните страници, както и да изберете от 3те опции - без сравнение, сравнение с предишен период или сравнение с предишна година

Ще получите информация за най-посещавани страници по възходящ ред с техните наименования и преглед на страниците.

При избор на конкретна страница ще получите детайлна информация със същите показатели, но за избрания период от време - на час, ден, месец, тримесечие, година, както и възможност да изберете сравнение. 

Landing pages by Sales

С тази метрика се визуализират данни* за най - популярните страници посещавани във Вашия онлайн магазин, на които е попаднал клиентът и е реализирал поръчка за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период/година.


*Данните се визуализират спрямо зададените статуси на поръчките в "Настройки".  


Сравнение може да се прави с период не по-късен от 17.01.2023, тъй като събираните данни са от посочената дата.


Списъкът съдържа топ 5 най-посещавани страници донесли най-голям приход в продажбите като сума от продуктите на страница, информация към всяка страница в проценти и брой  съотношение по използвана версия - десктоп и мобилна на клиенти направили поръчка, както и данни за общия приход от страницата. Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой поръчки направени през него (десктоп или мобилно).

За да получите допълнителна информация за страница, може да кликнете директно върху нея. Ще откриете информация за: 

Общ брой поръчки, в които участват продукти от страницата и общата сума на прихода от продуктите присвоени към всяка страница. 

От допълнителните опциите може да изберете опция за сравнение на данните, както и за какъв период от време искате да се визуализират данните - на час, ден, месец, тримесечие, година. Може да експортирате данните, които виждате от бутона разположен в горния десен ъгъл на екрана ви. 

Виж детайли

Може да зададете конкретен период за най - популярните страници посещавани във Вашия онлайн магазин, на които е попаднал клиентът и е реализирал поръчка, както и да изберете от 3те опции - без сравнение, сравнение с предишен период или сравнение с предишна година

Ще получите информация за най-посещавани страници донесли най-голям приход от продажбите на продуктите присвоени към тях по възходящ ред с техните наименования, общ брой поръчки и общия приход от страницата като сума. 

При избор на конкретна страница ще получите детайлна информация със същите показатели, но за избрания период от време - на час, ден, месец, тримесечие, година, както и възможност да изберете сравнение.