Store Location е приложение, с което можете да накарате клиентите си да въвеждат предварително адреса си за доставка, преди да им дадете достъп до продуктовия си каталог. Това приложение работи с приложенията "Магазини" и "R Keeper". 


Инсталиране

За да инсталирате приложението в магазина си, отидете в секция Приложения>Всички приложения и изберете Store Location* от списъка. 

*Използването на приложението изисква инсталирането на друго приложение "Магазини"

Настройки

След като сте настроили приложението Магазини и сте въвели различните си локации, може да преминем към настройването на "Store Location". 

1. Достъп до сайта без адрес - ако активирате тази опция, потребителите ще могат да достъпват и разглеждат сайта ви без да са въвели адреса си за доставка. Ако опцията остане деактивирана, по подразбиране тя е изключена, всеки потребител ще трябва да въведе своя адрес за доставка, за да получи достъп до съдържанието на сайта ви. 

2. Изберете страница за избор на локация - тук трябва да изберете страница, която сте създали предварително и, на която сте поставили модула за избор на адрес за доставка. Потребителите ще могат да достъпат продуктовия ви каталог след като добавят адреса си за доставка. 

Добавяне на модул за избор на адрес за доставка:

Вижте повече информация за създаване на страници тук.

3. Период за съхранение на адреса на клиента - изберете за какъв период системата да съхранява адреса за доставка на клиента. След този перид клинтът ще трябва да въвежда адреса си отново. 


След като сте готови с тези настройки натиснете бутона "Запази".

Добавяне на зона и магазини

1. Изберете зона от тези, които предварително сте създали в магазина си. Ако нямате създадени зони, може да прочетете повече информация тук.

2. Следващата стъпка е да изберете и локация (магазин). За една зона могат да бъдат добавени няколко локации, както е на снимката. По същия начин може да добавите и останалите локации, ако имате такива в други зони.