POS Master e търговски софтуер за управление на продажбите и оптимизиране на процесите. Многообразието от модули и функции осигурява гъвкавостта на системата да се адаптира в най-висока степен с организацията на клиента.С помощта на системата се извършват всички процеси, свързани с реализирането на стоките до крайния потребител, като се осигурява ефективен контрол над персонала, наличностите и паричните средства. 

Системата разполага с касов модул, който включва всички необходими функции за осъществяване на продажби, както и управлението на периферна техника- фискални принтери, касови апарати, везни, скенери, банкови терминали и други, които спомагат в обслужването на клиентите. 

Останалите функции на този търговски софтуер се обслужват от складовият модул, който се грижи за коректното отчитане на складовите наличности, паричните потоци и генерира справки, необходими за целите на ръководството. В помощ на мърчандайзерите в търговските обекти е разработено специализирано мобилно приложение за ръчни терминали, което улеснява процесите по заприхождаване на стока и извършване на ревизии в обектите.


Интеграцията с POS Master работи в няколко направления:

  • Импортиране на продукти в магазина

  • Обновяване на количества цени, промоции

  • Изпращане на поръчки от магазина към складовия софтуер


POS Master генерира файлове с продукти, които трябва да се качат на FTP и CloudCart ще чете файловете от това FTP.

CloudCart генерира файлове с поръчки, които се качват на FTP. Затова е нужно да се осигури достъп до FTP-to в приложението в CloudCart.

Има възможност да се посочи папка със снимки на FTP-то, където се очакват файлове със имена, които отговарят на SKU Номера.


Настройките на приложението в CloudCart изглеждат по следния начин:


Имплементацията на тази интеграция в повечето случаи е индивидуална за всеки клиент. Ако имате интерес да работите с нея, е нужно да се свържете с нас и да направим консултация около имплементацията.