WorkFlow е ERP софтуер, разработен от Businessoft. Той е предназначен да помогне на малките и средни предприятия да автоматизират ключовите си бизнес процеси, да рационализират операциите си и да подобрят общата си ефективност.

Workflow ERP позволява експорт на всякаква информация и съответната възможност за импортиране на информация от друга система. Това гарантира въвеждането и управлението на информацията в една информационна система и нейното повторно използване повече от веднъж.

Такъв пример е двупосочната връзка, която CloudCart има с ERP системата. Това означава, че цялата информация за продукти, наличности, цени, отстъпки от Workflow се изпраща към CloudCart, а информацията за направени поръчки, поръчани продукти и клиенти се изпраща от CloudCart към Workflow.

Чрез приложението и интеграцията, която CloudCart има с WorkFlow, можете лесно да свържете вашия магазин с тази ERP система.

Инсталиране на приложението

Влезте в админ панела си и от менюто изберете Приложения > Всички Приложения > WorkFlow и кликнете бутона Купи.  


Това приложение изисква плащане на годишна база. 

Настройки

1. След успешно извършено плащане, задайте настройките на приложението и го активирайте от бутона ON/OFF. 

 • Хост -въведете адрес за синхронизация с   WorkFlow ERP. 
 • Потребителско име - въведете потребителско си име, което ползвате в WorkFlow
 • Паролавъведете паролата си за WorkFlow.
 • Порт - въвдете порта, който се свързва със сървъра. Приложението е инсталирано на специфичен сървър, не е облачно базирано. 
 • SSL връзка - включете тази настройка -  ако имате инсталиран SSL сертификат на магазина си.

 • Въведете "пътя" на файла, от който ще се импортират продуктите 
 • Въведете "пътя" на файла, в който ще се импортират поръчките от CloudCart 

 • Сравнявай по - изберете по каквъв параметър да бъдат сравнявани продуктите при импортиране, за да се избегне дублирането.

 • Маркирай импортираните продукти като публикувани  - Активирайте опцията, ако искате всички импортирани продукти да бъдат публикувани автоматично. Ако предпочитате да ги разгледате/редактирате преди това, не включвайте тази опция. 
 • Маркирай импортираните продукти като препоръчани  - Импортираните продукти ще бъдат маркирани от системата като "препоръчани".
 • Маркирай импортираните продукти като нови  - Импортираните продукти ще бъдат маркирани като "нови". 
 • Да се проследява количеството на импортираните продукти  - Ако тази опция е активирана, количеството на всеки импортиран продукт ще бъде проследено от системата. Когато даден продукт се продаде, количеството ще бъде извадено от общото количество на този продукт. 
 • Продължи продажбата - Импортираните продукти, чието количество е "0" ще продължат да бъдат достъпни и клиентите ще могат да ги поръчват, независимо от количеството "0". Тази опция е добре да се активира само ако знаете, че редовно получавате стока и ще можете да изпълните поръчките навреме. 


Вече имате всичко необходимо, за да оптимизирате процесите си с WorkFlow ERP.