Писането на уникални мета заглавия и описания е част от общатата SEO оптимизация на един онлайн магазин. Мета заглавието и мета описанието информират търсачките каква е темата на вашия сайт. Тази информация се показва в резултатите от търсенето и нейното оптимизиране увеличава честотата на кликване (CTR).

С приложението SEO Spinner можете да създавате групово мета заглавия и описания, благодарение на които търсачките ще класират високо вашия онлайн магазин. Това става чрез манипулирането на данните за продукти, категории и производители, използването на променливи и добавянето на уникални ключови думи.    


В тази статия ще намерите: 

Инсталиране

Влезте в админ панела си и от менюто изберете Приложения > Всички Приложения > SEO Spinner и кликнете върху бутона Купи.  


Това приложение изисква плащане на месечна база. 

Настройки

Общ преглед

1. След успешно плащане ще се отвори следният прозорец: 

В горния ляв ъгъл има три таба - Продукти, Категории и Марки. Те са организирани на един и същи принцип - съдържат променливи и условия, затова тук ще разгледаме само таба Продукти.


Под табовете на жълт фон са изброени променливите, които могат да се ползват за създаването на мета таговете. Кликнете върху променлива, за да я копирате. 


В секция Продукти променливите са най-много: 

  • име на продукта 
  • SKU
  • категория
  • име на магазина 
  • цена
  • цена с отстъпка, 
  • производител 
  • тегло 


С практиката ще се научите да изпълнявате по-сложни задачи като задаването на различни условия, определянето на разнообразни вариации за дадено условие и т.н.


Добавяне на условие

Чрез бутона с плюсче, който се намира под променливите можете да добавяте нови условия. Първото условие присъства по подразбиране. 


1. При създаването на дадено условие първо трябва да изберете за кои категории ще се отнася. Можете да изберете толкова категории колкото пожелаете. Това условие ще се отнася за всички продукти в тези категории. 

Не е препоръчително да има дублиране на категории в две или повече условия.


2. След това, генерирайте текстове за SEO заглавие и описание като попълните съответните полета използвайки стандартен текст, променливи или комбинация от двете.


Създаване на мета заглавие

Ще създадем примерно мета заглавие като използваме променливи за името на продукта, неговата цена и производител. Променливите ще бъдат заменени с реалните стойности на продукта.

Ако имате много продукти, вероятно не искате да използвате една и съща конструкция за всички тях. Искате да има вариации и те да бъдат на случаен принцип. За тази цел следва да се добавят една или повече вариации към условието. 

Създаване на мета описание

При конструирането на следното мета описание системата ще избере ключови думи на случаен принцип, за да създаде уникални текстове. За целта различните варианти се обграждат с къдрави скоби и се разделят един от друг със знака |, както е показано по-долу:


Когато сте готови, не забравяйте да натиснете бутона Запази условие


Прилагане върху записи с налична мета информация

Ако вече имате мета заглавия и описания върху някои или всички продукти, активирайте бутона, който отменя старите записи, за да се приложи новата мета информация, която сте генерирали. 

Генериране на комбинации

Натиснете бутона Генерирай всички комбинации, за да приложите условията, които сте конфигурирали. 

 

В зависимост от това колко продукта се обработват от заявката е възможно да се наложи да изчакате известно време да се появят резултатите.


Редактиране на резултатите

Тъй като заглавията и описанията се генерират на случаен принцип, това е само един от възможните резултати за два продукта, които участват в условието.

Заглавията на двата продукта са получени в резултат на една и съща вариация - "продукт" - "цена" - "производител", но затова пък мета описанията им се различават - едното започва с глагола "Вземи", а другото с "Купи".


Ако не сте доволни от някой резултат, можете да го редактирате или изтриете. 

Финализиране на генерираните текстове

Когато приключите с редакцията на текстовете, натиснете бутона Финализирай и сте готови - върху всички продукти, които отговарят на условието то ще се приложи. Ако навигирате до Продукти > Продукти  и отворите редакция на Product 1, например, ще видите следната актуална информация за SEO конфигуриране:


Приложението SEO Spinner ви дава възможност да работите групово с целия продуктов каталог или с отделни категории. Можете да манипулирате цялата база данни без да обработвате поотделно конкретни категории или продукти. Същото важи за категории и марки с тази разлика, че в табовете "Категории" и "Марки" има само по 3 променливи. Със SEO spinner можете да създавате наистина уникални SEO заглавия и описания благодарение на "въртящия се механизъм", който рандомизира ключовите думи, фрази и изречения, които използвате.