Този сегмент включва потребители, които са се абонирали през конкретна форма в последните няколко дни. Вие можете да ги стимулирате да направят първа покупка във вашия магазин като им предложите конкретна отстъпка или безплатна доставка при първа поръчка. 

Следното сегментиране е подходящо за много пазарни ниши като компютри и периферия, бяла и черна техника, парфюмерия и козметика, облекло, обувки и др.  

Цел на сегмента

Потребители, които са се абонирали от конкретна форма през последните Х дни/часове.   


Добавете следните условия и попълнете съответните стойности към тях:

1. Абониран от форма ('Е' / 'NIVEA SUN')

2. Абониран преди повече от / в последно време ('в последните' / 7 / дни)Препоръчително е потребителят да се е абонирал през конкретната форма преди кратък период от време.


Условия

Така трябва да изглежда вашият сегмент в завършен вид:

 Ивенти за разглеждане, браузване, кликване (всичко различно от покупка) се пазят 180 дни.