Този сегмент включва абонати, които са разглеждали продукти на различни производители многократно (поне 2-3 пъти) в последните няколко дни. Тези потребители явно се интересуват от стоките, които магазинът ви предлага и искат да направят поръчка, но все още не са се спряли на нещо конкретно, което да закупят. Вие можете да ги стимулирате да направят покупка като им предложите разглежданите от тях продукти в пакет на преференциална цена. 

Следното сегментиране е подходящо за много пазарни ниши като компютри и периферия, бяла и черна техника, парфюмерия и козметика, облекло, обувки и др.  

Цел на сегмента

Абонати, които са разглеждали продукти нa някой производител повече от Х пъти през последните Х дни.  


Добавете следните условия и попълнете съответните стойности към тях:

1. Разгледал

  • Разгледан продукт  ('Е' / 'Избери продукти')
    • Производител на продукта ('Е' /  )
    • Продуктът е разгледан n пъти ('Повече от' / 3)
    • Продуктът е разгледан преди повече / в последно време ('в последните' / 10 дни)


Препоръчително е абонатът да е разгледал продуктите от някой производител поне 2-3 пъти в последните 7-10 дни.


Условия

Така трябва да изглежда вашият сегмент в завършен вид:

 Ивенти за разглеждане, браузване, кликване (всичко различно от покупка) се пазят 180 дни.