Поликомп е най-големият ИКТ дистрибутор в България и има изградени стабилни партньорства с надеждни и утвърдени в цял свят производители на хардуерни и софтуерни продукти. Компанията развива и обогатява своята дейност в условията на динамично променящ се, пълен с предизвикателства и възможности пазар. Поликомп предлага иновативни продукти и услуги на утвърдени световни производители и предоставя на своите клиенти атрактивни промоции, гъвкава ценова политика и богата складова наличност.


Първи стъпки

1. За да импортирате продукти и категории от Polycomp България, е необходимо да се регистрирате на https://www.polycomp.bg и да въведете в приложението потребителското име, парола и API код, които ще получите от сайта.

Инсталиране и настройки на модула

1. Влезте в админ панела си, секция Приложения > Всички приложения, кликнете върху Polycomp и инсталирайте приложението от съответния бутон.2. Активирайте приложението от бутона ON/OFF и попълнете следните полета, като ги вземете от акаунта си в https://www.polycomp.bg.

  • Потребителско име - въведете потребителското си име в polycomp
  • Парола - въведете паролата си за сайта на polycomp
  • ApiCode - въведете API кода, който са ви предоставили на сайта на polycomp

3. Тип на цената при синхронизация - тук имате възможност да импортирате продуктите на цена за клиент без ДДС, дилърска цена с и без ДДС, цена с различни видове отстъпки и др.

Ние ви препоръчваме да работите с дилърските цени и да зададете определена надценка за всяка отделна категория. Повишаването цените на отделните категории продкти с различен процент ви дава свободата да сте достатъчно гъвкави в ценообразуването към крайните си клиенти.Важно е да обърнете внимание на факта, че ако цената, която идва от Polycomp е в различна валута от тази на магазина, ние я превалутираме в тази, която е задена за валута на магазина.4. Можете да избирате дали импортираните продукти да са със статус публикуван или непубликуван.

5. Оттук избирате дали да се импортират всички продукти, само тези на склад, на път, с ограничено количество или с поръчка.


6. В настройките по-долу може да задавате правила при кои статуси на наличност да се добавят конкретно количество от импортираните продукти.

7. Проследяване на количеството - когато тази опция е включена, системата ще следи количеството. Когато един артикул е продаден, количеството ще се преизчислява от общо зададеното количество на продукта.  

8. Продължи продажбата - ако активирате тази опция, продуктът ще продължава да се продава дори, когато количеството е изчерпано.