Цената за доставка при интегрираните методи като Спиди и Еконт работи по следния начин. От страна на вашия магазин се подават чрез API, адреса на клиента, вашите настройки в модула за интеграция в админ панела ви (като опциите за тест, преглед на пратката, SMS известяване, опция Обявена стойност/Застраховане, Заявка за обратна разписка и др, взависимост от доставчика на услугата). На базата на тези данни и вашето споразумение, доставчика изчислява цената и я връща обратно чрез API.


От страна на CloudCart не се правят никакви изчисления или надценки върху цената за доставка, само се възпроизвежда върнатото от системата на доставчика на услугата.


Обърнете внмимание на настройките и опциите, които сте избрали в модула за интеграция, който ползвате в админ панела на магазина ви и ги сравнете с тези на страницата (кабинета) на съответния доставчик.