Приложението BumpCart - oферти в количката ви позволява да увеличите AOV (средната стойност на поръчката) като правите атрактивни предложения на своите клиенти. To се стреми да разбере целта на търговеца и на тази база да предложи продукти, които да запълнят цената на поръчката до достигане на тази цел. 

Целите на приложението могат да бъдат Безплатна доставка за суми над определена стойност, Отстъпка при достигане на определена стойност, Минимална цена на поръчката или Цел за повишаване на AOV.

BumpCart - oферти в количката разполага с много опции, сред които и възможността да се извеждат продукти на база категории, марки, конкретни или сходни продукти.


В тази статия ще намерите: 

Активация на приложението

Влезте в админ панела си и от менюто изберете Приложения > Всички Приложения > Оферти в количката и кликнете бутона Купи


Това приложение изисква плащане на годишна база. Можете да се възползвате от 30-дневен безплатен пробен период. 


Настройки

1. След успешно извършено плащане или стартиране на пробен период, задайте настройките на приложението и го активирайте от бутона ON/OFF. 

2. В първата секция Цел изберете целта за достигането, на която да бъдат показани избраните продукти и сумата в количката, която желаете вашите потребители да достигнат


 • Целева сума в количката - избирайки тази опция е необходимо само да посочите до каква сума в количката ще се показват автоматично продукти на вашите потребители по избрани от вас критерии.
 • Минимална сума в количката - тази опция работи заедно с настройката Минимална цена при поръчка, чрез която може да се зададе минимална стойност за завършване на поръчка. Настройката се намира в Настройки > Настройки на количка > Поръчки. Ако е зададена минимална цена при поръчка от 25 лв. например, а в количката има продукти на стойност 13 лв., чрез тази опция системата ще предлага на клиента продукти на стойност минимум 12 лв., за да може той да завърши поръчката и да продължи да пазарува. Ще се визуализира и надпис, който посочва стойността на продуктите, които клиентът трябва да добави, за да може да продължи напред.  
 • Безплатна доставка - тази опция работи с определен тип отстъпка. Отстъпката се намира в Маркетинг > Отстъпки > Добави отстъпка > Отстъпка. Тя трябва да бъде от вид Безплатна доставка и да се прилага към поръчки над определена сума, например 150 лв. Докато клиентът не е достигнал тази сума в количката си, ще се показват продукти по избрани от вас критерии и надпис, който посочва стойността на продуктите, които той трябва да добави, за да се възползва от промоцията.
 • Отстъпка към тотала на количката - тази опция също работи с определен тип отстъпка -  намира се в Маркетинг > Отстъпки > Добави отстъпка > Отстъпка. Тук отстъпката трябва да бъде от вид Фиксирана сума или Процент и да се прилага към поръчки над определена сума, например 200 лв. Докато клиентът не е достигнал тази сума в количката си, ще се показват продукти по избрани от вас критерии и надпис, който посочва стойността на продуктите, които той трябва да добави, за да се възползва от отстъпката.


Ако имате едни и същи отстъпки, но с различен процент, системата ще използва само тази, която е била създадена първо в платформата. Останалите отстъпки няма да се прилагат. 


3. Във втора секция Действие изберете как и кои продукти да се визуализират за постигане на поставената в предходната секция цел. 

 • Заглавие на офертата - надпис, който указва на клиента продукти на каква стойност е необходимо да добави, за да може да завърши поръчка или да се възползва от отстъпка/безплатна доставка.
 • Избери продукти, които да бъдат показани - можете да покажете продукти от определена категория, производител, конкретни или свързани продукти. Ако изберете опция свързани продукти, следва да ги настроите от Магазин > Модули > Продукти > Свързани продукти.
 • Филтрирай по - можете да филтрирате продуктите по един или повече критерии като всички продукти, само нови, само препоръчани и/или продукти на разпродажба.
 • Сортирай по - имате възможност да сортирате продуктите по множество критерии.  
 • Сума до достигане на целта + X в % - ако избраната цел е отстъпка към тотала на количката и на потребителя му остават 10 лв. до достигане на целта, при избран процент 50 ще му бъдат показани продукти на стойност не повече от 15 лв.  
 • Показвай максимум продукти - изберете колко най-много продукти да се показват в количката.  
 • Покажи бутон - ако няма продукти, които да отговарят на зададените критерии за показване, имате възможност да активирате бутон, който да отвежда потребителя до желана от вас страница на магазина.

4. Натиснете бутона Запази


Статистики

След като настроите приложението, в секция Статистики имате възможност да измервате ефективността на BumpCart - оферти в количката

Можете да проследявате следните показатели за определен времеви интервал:

 • Добавени продукти в количката - това е отчет, който показва всички продукти добавени в количката чрез приложението.
 • Закупени продукти - този отчет показва всички продукти, които са били добавени и закупени чрез приложението. 
 • Средна стойност на поръчка - този показател посочва средната стойност на поръчка в магазина / увеличение с помощта на приложението. 


Това е всичко, което е необходимо да направите, за да можете автоматично да увеличите средната стойност на поръчките си, а с това ще нараснат и вашите приходи.