Universum ERP е цялостна ERP система за автоматизиране на всички ваши бизнес процеси според спецификата на вашата дейност и работа в компанията. Софтуер с познат потребителски интерфейс и лекота при работа.

Системата e за всички компании, които се стремят към повишаване на ефективността, увеличаване на производителността, оптимизиране на разходите и подобряване организацията на работата. Чрез приложението Universum ERP и интеграцията, която CloudCart има вие лесно може да свържете своя магазин с тази ERP система.

Активация на приложението

Влезте в админ панела си и от менюто изберете Приложения > Всички Приложения > Universum ERP и кликнете бутона Купи.


Това приложение изисква плащане на годишна база. Можете да се възползвате от 7-дневен безплатен пробен период.

Настройки

1. След успешно извършено плащане или стартиране на пробен период, задайте настройките на приложението и го активирайте от бутона ON/OFF.

  • Адрес за синхронизация - адрес за синхронизация с Universum ERP
  • Уебсайт ID - ID на вашия уебсайт в Universum ERP
  • Уникален идентификатор - идентификатор за сравняване на продуктите между Universum ERP и CloudCart. Възможните варианти са SKU код и баркод.

  • Информацията за поръчката да се изпраща при статус -  при кой статус на поръчката да се изпраща информация за нея в Universum ERP - Нова поръчка, Платена или изпратена, Завършена поръчка.

2. Натиснете бутона Запази, за да запазите настройките.


С приложението Universum ERP се синхронизират само количествата на продуктите.


Вече разполагате с всичко необходимо, за да оптимизирате процесите си с Universum ERP.