Приложението Часови слот за доставка ви дава достъп до изключително полезна функционалност - възможност да определяте деня и часа за доставка на поръчаните от клиенти стоки.


В тази статия ще намерите:

Инсталация

1. За да инсталирате приложението влезте в админ панела си, секция Приложения > Всички приложения и изберете Часови слот за доставка


Това приложение изисква плащане.


2. В отворилия ви се прозорец въведете данните си за фактура, добавете начин на плащане, в полето Код за отстъпка, въведете код, ако разполагате с такъв и натиснете бутона Плати сега, за да извършите плащане. 

Настройки

1. В първото поле задайте броя на дните, за които ще могат да се правят резервации в аванс - колко дни напред да се показват като възможни опции. 

2. Часови интервали в продуктовите категории - ако включите тази опция от бутона ON/ OFF, това означава, че ще може да задавате часови интервали към определени категории. Ако продавате продукти, които изискват допълнително технологично време за обработка преди да бъдат изпратени ви препоръчваме да използвате тази функционалност. Ако например, предлагате парти артикули, но продавате и торти, то към категорията торти може да добавите допълнителен часови интервал за изпълнение на поръчката.

3. За да запазите настройките, не забравяйте да натиснете бутона Запази

4. За да направите допълнителните настройки на различните методи за доставка, приложението ви предлага да отидете в секция Доставки от бутона ТУК. На всеки ръчно настроен метод за доставка ще се появи бутон Дни за доставка. Кликнете върху него.

5. Натиснете бутона Създаване на нов ден, разположен в горния десен ъгъл на екрана, за да създадете часови интервали за доставка за различните дни. Клиентите могат да избират тези интервали за доставка, в които да бъдат посетени от куриер. 

6. Изберете ден и задайте желания интервал от време, в който ще се извършват доставки. В следващото поле може да посочите и максималния брой поръчки, които можете да доставите в този интервал от време, т.е когато тази бройка бъде достигната клиентите вече няма да могат да избират този интервал от време за доставка. 

7. В полето Интервал въведете часовия интервал. Ако например зададете 12 часа и включите бутона Старт от ON/OFF, това означава, че ще се смятат 12 часа назад от началния час на слота за доставка (14:00), ако този бутон е изключен, ще се смята от крайния час на слота (17:00). Ако има интервал от 12 или повече часа от момента, в който се прави поръчката, това означава, че клиентите могат да изберат този часови слот за доставка, когато отидат в чекаута.

8. От бутона Добави нов ред може да добавяте още часови слотове, които клиентите да избират за получаване на поръчаните стоки.

Часови интервали в продуктовите категории

Ако сте включили тази опция в началните настройки, може да зададете допълнителен интервал от време към избрани категории, който да бъде добавен към Интервала на всеки един създаден часови слот, който сте създали.

1. За да добавите такова технологично време към определена категория е необходимо да отидете в секция Продукти > Категории и да изберете желаната категория.

2. В полето полето Технологично време за доставка в часове задайте часовете, които да бъдат прибавени към интервала на всеки един създаден часови слот, при поръчка на продукт от тази категория.

Условието за технологично време за доставка в часове се отнася само за конкретната категория. Ако тази категория има под категории, те няма да приемат тези настройки.

Изключения

Имате възможност да добавите изключения - конкретни дни, в които да не изпълнявате поръчки. Това е полезно, ако например не желаете да извършвате доставки по време на празници. Дните (датите), които изберете няма да бъдат предложени като опции за доставка на клиентите. За да въведете такова изключение, отидете в Настройки > Доставки изберете метода за доставка > Дни за доставка и кликнете бутона Изключения.