Какво е SSL сертификат накратко: SSL сертификатът осигурява защита на данните, които вашите клиенти въвеждат в онлайн магазина ви и дава възможност на различни програми в конфигурация клиент – сървър да комуникират помежду си, без да могат да бъдат „подслушвани“ и подправяни. Ето защо е изключително важно за всеки бизнес, който се осъществява в интернет днес, да разполага с такъв протокол. Направете магазина си безопасен като гарантирате защитата на личните данни на вашите клиенти. 


Ако имате вече закупен SSL сертификат за основния домейн в магазина си,  влезте в секция Настройки > Домейни и кликнете Управление на SSL.

Част от данните в отворилия ви се прозорец са автоматично попълнени, въведете необходимата информация в празните полета и кликнете бутона Генерирай.

След това поставете 4-те файла, от които сертификатът се състои {Certificate Request: (CSR), Certificate: (CRT), Private Key (KEY) и Certificate Authority Bundle: (CABUNDLE)} в съответните 4 полета.

Ако нямате SSL сертификат, можете да закупите, откъдето пожелаете, използвайки автоматично генерирания CSR (Инфо за заявка на сертификат) от първото поле и след активирането на сертификата да поставите предоставените от фирмата, от която сте купили сертификата, файлове по описания по-горе начин в контролния си панел.


Ако изпитвате затруднения с инсталирането или закупуването на SSL сертификат за домейна си, ние можем да извършим съответната допълнителна услуга за вас.


Въпреки че имате възможност да закупите и инсталирате SSL сертификат ръчно, препоръчваме да ползвате новата CloudCart опция за автоматично инсталиране на безплатната услуга Let's Encrypt! Вижте повече тук.