Тази статия съдържа:


В Google Map Контакти, можете да покажете на своите клиенти точното място, на което е локализиран физическия Ви магазин, ако имате такъв, за да могат да Ви открият лесно. Предлагаме Ви различни опции, чрез които да модифицирате изгледа и настройките на google картата, която клиентите Ви ще виждат. Отидете в Магазин > Модули > Контакти.


Преди да настроите своята Google карта в секция контакти е нужно да свържете магазина си Google Maps чрез API Key.

Настройване на Google Map


1.  Вид на картата
Изберете вид на картата от падащото меню. Картата може да бъде:

*  Hybrid (Хибрид)

Този вид изобразява картата като фотографска, с пътища и имена на градове.

*  Roadmap (Пътна)
Този вид изобразява картата като картите, които виждате по подразбиране, с имена на пътища, градове, региони и държави.

*  Satellite (Сателитна)
Този вид изобразява картата като гледка от сателит.


*  Terrain
Този вид изобразява картата с включени основни топографски характеристики, долини и низини, планини и каньони.

2.  Цвят на фона на картата
Лесно можете да промените цвета на фона на картата. Този цвят обикновено се вижда, докато картата се зарежда. Кликнете в бялото кръгче и изберете цвят.

3.  Деактивиране на UI
Това е една от най-важните части от програмите, защото определя колко лесно програмата може да извърши и покаже действието, което сте й задали. Препоръчваме да запазите настройките по подразбиране.

4.  Деактивиране на приближаването с двоен клик (double-click zoom)
Тази опция Ви позволява да контролите дали клиентите Ви ще приближават картата, кликайки два пъти върху нея.

5.  Активиране на влачене на кратата (dragging)
Тази опция Ви позволява да контролирате дали клиентите Ви ще могат да преместват картата чрез влачене (dragging)

6.  Използване на преките пътища на клавиатурата
Тази опция Ви позволява да контролирате дали клиентите Ви ще могат да използват преките пътища на клавиатурата (keyboard short cuts)

7.  Маркери на картата
Тази опция Ви позволява да контролирате дали клиентите Ви ще виждат Маркерите (маркираните обекти) на картата. Препоръчваме да запазите настройките по подразбиране, при които маркерите на картата за видими за клиентите.

8.  Показване на бутон за смяна на вида на картата
Тази опция Ви позволява да контролирате дали клиентите Ви ще имат възможност да променят вида на картата. Препоръчваме да запазите настройките по подразбиране, при които клиентите могат сами да изберат изгледа (вида) на картата.

9.  Без изчистване
Тази опция Ви позволява да контролирате изчистването на кеша на google дисплея.

10.  Overview map control
Тази опция представлява възможността на клиентите Ви да виждат в по-малък прозорез на картата точно в коя част на мащабната карта са приближили

11.  Pan control
Това е опцията която позволява на клиентите Ви да изберат посока, в която да движат картата (изток, запад, север, юг)

12.  Завъртане
Изберете дали клиентите Ви ще могат да завъртата картата.

13.  Scale control

14.  Scroll wheel
Изберете дали клиентите Ви ще могат да приближават и отдалечават изгледа на картата чрез скролване на бутона на мишката си.(scrolling button)

15.  Изглед на улица (Street view)
Изберете дали клиентите Ви ще имат опцията да превключат вида на картата и да използват Изглед на улица (Street View).

16.  Приближаване
Изберете дали клиентите Ви ще могат да приближават и отдалечават гледката на каратата.

Под тези опции виждате Преглед на Картата. Тук трябва да кликнете на мястото, където се намира магазина Ви. Автоматично ще се появи маркер на картата, който лесно можете да редакрирате и преименувате или в последствие да изтриете, натискайки бутона до маркера.
Чрез Zoom Map Slider можете да настроите изгледа на картата, който първоначално клиентите ви ще виждат.

Настройване на контактната информация

Тук можете да попълните Формата за контакти, чрез която клиентите ще Ви задават въпроси или споделят мнения/препоръки. Тук можете да модифицирате следните насторйки:


Показване на формата за контакти
Това е мястото, където клиентите трябва да попълнят своите имейл, тема и въпрос. От падащото меню можете да изберете:

1. Да – формата за контакти ще се показва и клиентите Ви ще могат да Ви изпращат
съобщения/запитвания

2. Не – формата за контакти няма да бъде показвана

Показване на информация за контакти
Това е празното място, в което можете да напишете кракта презентация за магазина си и да насърчите клиентите си да Ви оставят съобщение/запитване. От падащото меню можете да изберете:

1. Да – съдържанието, записано в празното място ще се показва.

2. Не – няма да пишете нищо в празното място и клиентите Ви няма да виждат никаква допълнителна информация.

Информация за контакти
На това място можете да запишете допълнителна инфромация за своите клиенти. Лeсно можете да модифицирате текста, използвайки различни шрифтове, цветове и т.н.