Веднага след като коментар бъде публикуван в някоя от статиите в блога, Вие можете да видите съдържанието му, локацията, датата на публикуване както и кой потребител го е публикувал. Тази информация е видима в Маркетинг > Блог > Коментари.

Одобряване, маркиране и изтриване на коментари

1.  Кликнете на чек-бокса в ляво от коментара, който искате да администрирате

2.  Кликнете на бутона Инструменти и изберете една от следните опции:

*  Одобри
*  Маркирай като спам
*  Маркирай като висящ
*  Изтрий

Можете да контролирате публикуването на коментари, само ако сте включили тази опция при създаването на категории за блога в магазина си.