Магазинът ви първоначално е създаден с конкретен дизайн. Дизайнът е всичко, което клиентите виждат и използват в магазина Ви – цветове, позициониране на продукти и секции, както и функционалността. CloudCart Ви предоставя не само голям избор на готови дизайни, а и възможността да променяте всички особености, свойства и модули на избрания вече дизайн.


Тук може да видите няколко от модулите, които са свойства на всички дизайни и можете лесно да промените, за да постигнете визията на Вашия магазин!


Можете да конфигурирате всичко, влизайки в Магазин > Модули, където избирате кой компонент да добавите, премахнете или промените.


В тази статия ще научите как да настроите следните модули:

Настройване на слайдер в началната страница

При посещаване на вашия магазин първото нещо, което ще виждат клиентите ви е началната страница на магазина. Създали сме я така, че да можете да управлявате цялата и функционалност. Можете лесно да настроите голям брой опции и да я направим подходяща за създаване на първо впечатление у посетителите. 


В секция Магазин > Модули > Слайдер, можете да видите основните настройки на всички слайдове, които добавяте.

Надпис на слайда
Това е текстово поле, което можете да добавяте към слайда. От падащото меню можете да изберете дали искате да има заглавие във вашите слайдове. Позицията на заглавието не може да бъде променяна и то ще е с долно или средно позициониране на всеки слайд.

Бутоните за контролиране
Бутоните за контролиране (стрелки) се появяват в ляво и дясно на всеки слайд и позволяват на клиентите да променят кой от слайдовете искат да разгледат. От падащото меню можете да изберете дали искате клиентите да ползват тази опция за смяна на слайда или не.

Брой
Можете да закачите до 5 слайда в слайдера на началната страница. Изберете броя им от падащото меню.

Индикатори
Индикаторите се появяват във вашия магазин в долната част на всеки слайд под формата на малки кръгчета и показват кой слайд се вижда в момента. Тяхната позиция не може да бъде променяна, а от падащото меню можете да изберете дали да се виждат или не.

Автоматично стартиране
С тази опция избирате от падащо меню дали искате слайдовете в слайдъра да се въртят автоматично или не. Ако изберете да, се появяват три допълнителни настройки:


1. Интервал (в милисекунди)
2. Цикличност на изпълнението на изображенията (започват да се повтарят след като се извъртят всички слайдове)
3. Пауза (не повтарят въртенето си след показване на последният слайд)
След като сте настроили опциите по-горе, продължавате с настройките за всеки слайд. Има няколко начина за персонализиране на слайдовете:

Заглавие
Въведете текст в текстовото поле, ако искате вашите клиенти да виждат заглавие за всеки слайд. Позицията му не може да бъде променяна и ще се повява в горната, средната или долната част на всеки слайд.


Избери вид на изображението от падащото меню:

От мястото за съхранение
Кликнете на Добави изображение и изберете файл файловете, които сте качили предварително(повече информация за качване на файлове можете да получите тук) или кликнете + добави изображение и изберете файл от вашия компютър.


Външно изображение
Избирайки външно изображение ще се появи текстово поле, в което да попълните линк към източника на изображение. Копирайте линка и го поставете в текстовото поле.

Линк
От падащото меню можете да изберете дали искате всеки слайд да бъде свързан с линк и дали този линк ще води към определена страница или секция от магазина.

Заглавие
Тази опция е свързана с опцията Линк и в случай, че изберете Без Линк, няма да е видима в настройките.
Ако изберете типа линк от падащото меню, попълнете текстовото поле със заглавие, което искате клиентите ви да виждат.

Съдържание на слайдера за десктоп
Попълнете текстовото поле с текста, който искате да се визуализира във всеки слайд когато онлайн магазина ви се разглежда от десктоп компютър или лаптоп.Този текст ще бъде видим от клиентите и е препоръчително да е маркетингово ориентиран и подтикващ към някакво действие. Можете да форматирате текста според нуждите си – шрифт, цвят, размер и др.

Съдържание на слайдера за мобилно устройство
Попълнете текстовото поле с текста, който искате да се визуализира във всеки слайд когато онлайн магазина ви се разглежда от мобилно устройство – телефон или таблет. Този текст ще бъде видим от клиентите и е препоръчително да е маркетингово ориентиран и подтикващ към някакво действие. Можете да форматирате текста според нуждите си – шрифт, цвят, размер и др.

Описанието на слайдера да бъде в хоризонтално положение
В това падащо меню можете да изберете как да се визуализира съдържанието на текството поле на слайда за десктоп устройства – с ляво позициониране, с централно позициониране или с дясно позициониране.

Описанието на слайдера да бъде във вертикално положение
В това падащо меню можете да изберете как да се визуализира съдържанието на текството поле на слайда за мобилни устройства – с горно позициониране, със средно позициониране или с долно позициониране.

След като настроите всичко, кликнете на бутона Запази Разширението в горния десен ъгъл на страницата.

Настройване на банерите в магазина Ви

Ние предлага да персонализирате магазина си посредством използването на Банери, които са разположени в горната и долна част на началната магазина в зависимост от дизайна, който сте избрали. Чрез банерите можете да промотирате част от своя магазин или да ги използвате за реклама и препратка към други сайтове. Можете да настроите банерите в секция Магазин > Модули > Банери. Възможните настройки са следните:

Активно / Не активно разширение
За да направите вашите банери видими, изберете опцията Активно.

Брой
Броят на публикуваните банери е задължителен. Можете да настроите до 6 банера, които да са публикувани на началната страница на магазина ви. Изберете желания брой от падащото меню.

Банери
Тук са опциите, които можете да настроите за всеки банер, който добавите:

1. Вид на банера
Можете да изберете от падащото меню дали банерът да бъде изображение или скрипт

2. Скрипт
Попълнете линк в текстовото поле.


Тази опция е налична в случай, че сте избрали да публикувате вид банер – скрипт в предишната стъпка 1.


3. Избери Снимка

От падащото меню изберете от къде да публикувате изображение – от мястото за съхранение или външно. Ако изберете от мястото за съхранение кликнете на + добави изображение и изберете снимката, която искате да публикувате и кликнете на бутона избери. Ако снимката е от външно място за публикуване копирайте локацията на снимката и въведете линка в появилото се текстово поле.


Тази опция е налична в случай, че сте избрали да публикувате вид банер – изображение в предишната стъпка 1.


4. Линк
Изберете от падащото меню дали искате да добавите линк към банера, който да препраща към определена секция/ страница в сайта или към външна страница.

Тази опция е налична в случай, че сте избрали да публикувате вид банер – изображение в предишната стъпка 1.

5. Заглавие
Попълнете заглавие към изображението на банера.


Тази опция е налична в случай, че сте избрали да публикувате вид банер – изображение в предишната стъпка 1.


Тези опции трябва да бъдат попълнени за всеки банер, който публикувате.
След персонализиране на банерите, кликнете на бутона Запази разширението разположен в горния десен ъгъл на страницата.

Социални мрежи

Важна част във връзката ви с клиентите е постоянното предоставяне на актуална информация за вашите продукти и услуги и напомнянето, че те винаги са добре дошли във вашия онлайн магазин. Предоставили сме изключително лесен начин, с който можете да публикувате за клиентите си вашите акаунти в 4 от най-използваните социални мрежи.

1. Попълнете линкове към акаунтите си в социалните мрежи
В Секция Магазин > Модули > Социални мрежи ще откриете 4 полета за всяка една от социални мрежи. Попълнете линковете във всяко от полетата за съответната мрежа.

2. За да включите публикуването на линк към избрана от вас социална мрежа кликнете на бутона в дясно, а за да го изключите кликнете на бутона в ляво.

След персонализиране на модула за социални мрежи, кликнете на бутона Запази разширението разположен в горния десен ъгъл на страницата.