Магазинът Ви първоначално е създаден с конкретен дизайн. Дизайнът е всичко, което клиентите виждат и използват в магазина Ви – цветове, позициониране на продукти и секции, както и функционалността. CloudCart Ви предоставя не само голям избор на готови дизайни, а и възможността да променяте всички особености, свойства и модули на избрания вече дизайн. Можете да конфигурирате всичко, влизайки в Магазин >> Модули, където избирате кой компонент да добавите, премахнете или промените.

За да контролирате какви детайли ще виждат потребителите в профилите си във Вашия магазин, настройте опциите по-долу.

Настройка на клиентски профил

• Поръчки на страница
Тук трябва да запишете броя на поръчките, които клиентите ще виждат на една страница в профила си.

• Плащания на страница
Тук трябва да запишете броя на плащанията, които клиентите ще виждат на една страница в профила си.

Настройка на формата Бюлетин

Този модул трябва да настроите, ако вече сте активирали приложението MailChimp в магазина си. Тук можете да прочетете интересна статия, в която описваме защо е важно да активирате това приложение и с какво може да помогне на онлайн бизнеса Ви интеграцията с MailChimp.

Подготвили сме и отделни статии, с които да Ви покажем как да активирате приложението MailChimp