Управление на RSS feed


RSS feeds позволява на клиенти, които искат да следят своевременно публикуването на новини в любими сайтове, в този случай – всичко публикувано от вас в онлайн магазина ви! Абонирането за RSS feed на магазина освобождава клиентите от грижата непрекъснато да следят за нещо ново. Вместо това, браузърът постоянно показва магазина ви и информира потребителите за актуализациите.


Отидете в Маркетинг > SEO Оптимизация > Основно SEO


Тук можете да:


  • Изберете броя на продуктите и актуализациите, които ще се показват във вашия RSS feed. Напишете броя в празното поле.
     
  • Вижте линка за RSS feed на вашия онлайн магазин и информирайте клиентите си за него. Линкът винаги започва с вашия домейн например: httрs://yourstore.cloudcart.net/