Управление на RSS feed


RSS feeds позволява на клиенти, които искат да следят своевременно публикуването на новини в любими сайтове, в този случай – всичко публикувано от Вас в онлайн магазина Ви! Абонирането за RSS feed на магазина, освобождава клиентите от грижата непрекъснато да следи за нещо ново. Вместо това, браузърът постоянно показва магазинът Ви и информира потребителите за актуализациите.

Отидете в Настройки > SEO Оптимизация


Тук можете да:


  • Изберете броя на продуктите и актуализациите, които ще се показват във Вашия RSS feed. Напишете броя в празното поле в горния ляв ъгъл на страницата.
     
  • Вижте линка за RSS feed на Вашия онлайн магазин и информирайте клиентите си за него. Линкът винаги започва с вашия домейн например: httрs://yourstore.cloudcart.net/
    Вие избирате как да завършва линка като напишете думата в празното поле в горния десен ъгъл на страницата.