Препратките са инструмент, чрез който и търсещите машини, и крайните потребители, се изпращат на различен от този, който са задали URL адрес. Ако вече имате онлайн магазин, настройването на 301 Препратки е най-лесният и бърз начин да информирате клиентите си, тъй като те ще бъдат директно препратени към новия Ви магазин в CloudCart.

Преди да продължите със стъпките, описани надолу, трябва да отидете в Настройки > Домейни и да добавите вече съществуващия домейн, чиито стари URL адреси ще настроите да препращат към новите.

След добавянето на съществуващия домейн, влезте в Настройки > SEO Оптимизация > 301 Препратки изберете:

1.  Импортиране – Можете да добавите свой CSV файл с всички необходими препратки и CloudCart ще импортира всички нови URL адреси. Импортирането позволява лесно и бързо настройване на всички стави URL адреси към новите Ви.

2.  Добави препратка – Кликайки на този бутон, две празни полета ще се появят и в тях трябва да поставите съответно стария и новия URL адрес. Когато поставите първо стария URL адрес, в падащото меню изберете:

*  Добави ръчно – Тази опция означава, че вие трябва да поставите ръчно новият URL адрес в празното поле до падащото меню.
*  Всички други опции в падащото меню отговарят на секцията, в която искате стария URL адрес да препраща. По този начин, полето под Нов URL адрес, ще отвори още едно падащо меню, от което да изберете конкретния артикул, към който клиентите Ви ще бъдат препратени.

3.  Натиснете Запази