R Keeper е професионален софтуер предназначен за автоматизиране на процесите в сферата на ресторантьорския бизнес напълно отговарящ на изискванията и на най-взискателните потребители.

Благодарение на интеграцията, която CloudCart има с R-Keeper всеки търговец може лесно да свърже магазина си с тази система.


В тази статия ще намерите:

Инсталиране


За да ползвате R-Keeper е нужно да имате инсталирани приложенията "Store Location" и "Магазини"*.


Влезте в административния панел на магазина си, отидете в секция Приложения > Всички приложения и изберете R-Keeper. След като инсталирате приложението "Store location" ще може да инсталирате и R-Keeper.

*Приложението "Магазини" ви е необходимо, за да позлвате  "Store Location".

Настройки

1. Активирайте приложението от съответния бутон.

2. Базов URL сървър - въведете адреса на базовия сървър.

3. SID - тази информация ще ви бъде предоставена от R-Keeper.

4. Идентификатор на фирмата - тази информация ще ви бъде предоставена от R-Keeper.


Натиснете бутона "Свържи се", за да осъществите връзката с R-Keeper. 


След като въведете първоначалните данни ще ви се появат допълнителни полета за свързване на локации, импортиране и синхронизиране на продукти, както и при какви условия да се изпраща информацията за поръчка към  R-Keeper.

Свързване на локации

В тази секция е необходимо да свържете локациите в R-Keeper с вашите обекти, които предварително сте създали.

Свързване на методи на плащане между R-keeper и CloudCart

Методите на плащане от R Keeper се импортират автоматично след активиране на приложението. Всички възможни методи на плащане в R Keeper може да свържете с вече конфигурираните методи на плащане в CloudCart. 


За да свържете методите на плащане трябва да изберете “+Свържи метод на плащане“. 

При избор на бутона ще се отвори нов прозорец, чрез който трябва да изберете метода на плащане от CloudCart. При нужда може  да свържете повече от един начин на плащане към R Keeper. Така например, ако имате метод на плащане в R-Keeper - Плащане с карта, а в CloudCart повече от един виртуален POS, трябва да изберете всички възможни конфигурирани виртуални  POS терминали.

Импортиране и Синхронизиране

1. Изберете типа действиеС тази настройка управлявате бъдещите синхронизации и импортирането на нови продукти.

  • Импортиране и синхронизиране - При избор на опцията, в бъдеще ще се импортират всички новосъздадени продукти, както и синхронизиране на данни за всички съществуващи продукти.
  • Синхронизиране - при избор на тази опция, в бъдеще ще се синхронизират данни за всички съществуващи продукти, но няма да бъдат импортирани нови такива.

2. Идентификатор в R-Keeper-  Съществуват 2 опции за избор -ID или Код  

3. Идентификатор в CloudCart - Съществуват 2 опции за избор - SKU код или Баркод

4. Изберете категория, в която да бъдат импортирани новите продукти - Това е задължителна настройка. Избира се категория, в която ще бъдат импортирани всички продукти съществуващи в R-Keeper към онлайн магазина в CloudCart.

5. Количество по подразбиране - Oтбележете какво количество да се добавя към продуктите при всяка синхронизация. 

6. Информация за поръчката да се изпраща в R-Keeper  - Създадената поръчка в онлайн магазина в CloudCart трябва да се импортира в R-Keeper.  Тук следва да изберете при какъв статус, тя да бъде импортирана. Възможните статуси на поръчката, при които може да се импортира са: Нова поръчка, Платена, Изпратена и Завършена поръчка.