R Keeper е професионален софтуер предназначен за автоматизиране на процесите в сферата на ресторантьорския бизнес напълно отговарящ на изискванията и на най-взискателните потребители.

Благодарение на интеграцията, която CloudCart има с R-Keeper всеки търговец може лесно да свърже магазина си с тази система.


Инсталиране


За да ползвате R-Keeper е нужно да имате инсталирани приложенията "Store Location" и "Магазини"*.


Влезте в административния панел на магазина си, отидете в секция Приложения > Всички приложения и изберете R-Keeper. След като инсталирате приложението "Store location" ще може да инсталирате и R-Keeper.

*Приложението "Магазини" ви е необходимо, за да позлвате  "Store Location".

Настройки

1. Активирайте приложението от съответния бутон.

2. Базов URL сървър - въведете адреса на базовия сървър.

3. SID - тази информация ще ви бъде предоставена от R-Keeper.

4. Идентификатор на фирмата - тази информация ще ви бъде предоставена от R-Keeper.


Натиснете бутона "Свържи се", за да осъществите връзката с R-Keeper. 


След като въведете първоначалните данни ще ви се появат допълнителни полета за избор на доставка, свързване на локации, импортиране на продукти в определна категория, както и при какви условия да се изпраща информацията за поръчка към  R-Keeper.

Ако работите с Glovo може да ги изберете като предпочитан метод за доставка или да изберете доставка със собствен транспорт. 


Изберете в коя категория в магазина ви да се импортират новите продкти от ERPсистемата. В следващото поле селектирайте кога да бъде изпращана информация за поръчка към R-Keeper - при нова поръчка, при платена и изпратена или при завършена.