В тази секция ще намерите:


Синхронизацията на продукти става чрез приложението XML Синхронизация като се подава информация за продукти от външен източник (XML файл/feed) към системата на CloudCart и тези данни за артикулите биват сравнявани с вече наличните продукти в магазина ви. По този начин лесно и непрекъснато през определен времеви интервал, бихте могли да актуализирате различна информация за цена и количество на продукта, дали даден продукт е нов, в промоция, скрит или изчерпан.


Предимството на това приложение е, че то ви спестява тонове време работа за импортиране и обновление на продуктите в магазина ви, техните наличности, цени и други атрибути изискващи по-често обновяване. Във всеки един момент, в който има някаква промяна, без да се налага човешка намеса, на определен интервал от време се прегенерира XML файла/фийда от системата, от която черпите информация и посредством интернет връзка се качва дадения файл или feed. Този поток от информация непрекъснато се обновява и захранва с информация вашия магазин. 


Пример: Ако имате да кажем складов софтуер (ERP), чрез който искате да захранвате с информация за цени и наличности онлайн магазина си, най-лесния и достъпен начин да го направите е чрез XML. 

XML Структура

XML файлът трябва да съдържа добре структурирани данни. Той съдържа тагове, които силно приличат на HTML таговете. Един XML документ представлява всъщност текстови файл, в който се съдържат различни XML декларации и тагове, както и текст. Ето как изглежда един примерен XML документ съдържащ информация за множество продукти:

На тази снимка виждате тагове, в които се съдържат различни елементи от общата информация за дадените продуктите. Всеки елемент на един продукт като име, категория, ID на продукта, описание, марка, цена, тегло, количество, снимка, разновидност, стойност и други трябва да бъде ограден с отварящ и затварящ таг. Отварящия и затварящия таг трябва да имат едно и също наименование, като затварящия е предхождан от наклонена на дясно черта "/"), за да може информацията да се чете коректно. Между тези два тага се намира съдържанието, т.е. данните, които са включени в съответния раздел. 

Трябва да има един основен елемент, в който да се намират всички останали елементи. Той се нарича Document Root. В примера, това е елементът <products>. Този отварящ основен таг има задължително затварящ такъв </products>. Той съдържа в себе си много под тагове, всеки, от които има и затварящ таг и някаква информация между тях , например: таг за прозиводител <manufacturer>Manufacturer name</manufacturer>.

Имената на самите тагове, в които се съдържа всеки елемент са произволни, не са строго определени и се определят от създателя на XML файла. При синхронизацията, реално те ще бъдат навързани с вече съществуващите елемненти за дадените продукти във вашия магазин.  

Инсталация и Настройки 1-ва стъпка

1. За да инсталирате приложението, влезте в админ панела си, секция Приложения > Всички приложения >XML Синхронизация и натиснете бутона Инсталирай.

По подразбиране един Xml feed бива обновяван на 12 часа. Също така спрямо вашия абонаментен план имате определен брой продукти, които може да синхронизирате посредством XML.


2. От бутона Стартирай задача може да създадете такава.

3. В отворилия ви се прозорец въведете Име на зачата. Въведете име, което да ви помогне да идентифицирате конкретната задача. Може да бъде името на партньора, който ви е предоставил XML feed-a или друго каквото вие прецените.

4. В полето XML URL линк поставете линка, който имате или който ви е предоставен.

5. XML таг на продукта - в това поле е важно да определите кой е XML тага от вашия XML feed, който дефинира продукт. В нашия случай това е тага "item". 

Този таг може да бъде всякакъв. За да сте сигурни, че тага, който въвеждате в това поле е правилният, винаги отворяйте  фийда/файла, който имате, за да проверите. Този таг идентифицира всеки артикул съдържащ се във вашия фийд. 


XML файлът може да бъде отворен като копирате линка в уеб браузер.

6. Линии - изберете колко линии (максималния брой редове, в който съществува продуктовия таг) от началото на файла да прочита софтуера, за да открива съдържание. Това е важно, защото когато преминете на втора стъпка софтуера прочита целия файл и взима неговата структура и я визуализира във втора стъпка, за да се направи съответното "напасване", така нареченият "mapping" - мапване на една стойност от XML файла с друга стойност от самия продукт.  Важно е в броя линии, които посочите да се съдържа отварящия и затварящия продуктов таг. По подразбиране линиите са 500 и обикновено тази бройка е напълно достатъчна, но ако имате по-голям XML файл може да я промените. Имайте предвид, че по-големия брой линии забавя парсването.

7. Сравнение - в това поле трябва внимателно да изберете идентификатора на продукта, по който ще се извършва самото сравнение спрямо файла и вашия магазин. Идентификатора, който изберете (напр. SKU)  трябва да отговаря на продуктите в магазина ви, т.е SKU на определен продукт от файла да отговаря на SKU на същия този продукт във вашия магазин, за да се случва успешно синхронизацията.

8. Добавяне на отстъпки - XML Синхронизаторът има способността да въвежда и отстъпки на продуктите. Ако във файла, който имате се съдържа и цена с отстъпка, тя ще бъде отразена в магазина ви. Когато няма отстъпка във файла, в тага за цена с отстъпка може да е изписана оригиналната цена на продукта или нула. Това не означава, че цената ще бъде записана като нула, а просто софтуерът няма да я вземе предвид в този случай. За да може да използвате тази опция е необходимо първо да създадете Фиксирана отстъпка от секция Маркетинг > Отстъпки.

9. Спиране на липсващите продукти - много полезна функция, но трябва да бъдете внимателни с нея, тъй като активирането на тази опция означава, че реално всеки един продукт в магазина ви, който не присъства в XML feed-а, ще бъде спрян, без значение как е импортиран в магазина. Опцията е полезна, ако имате feed, за който сте сигурни, че съдържа всички важни за вас продукти, които искате да бъдат показани в магазина ви и съответно да изклчючи онези, които вече не са предоставяни от този feed. По този начин автоматизирано казваме да се обновяват всички продукти в магазина и тези  които не фигурират в xml-а, но ги има в магазина, да бъдат изключени. 

Ако даден продукт има разновидности и само една от тези разновидности липсва във файла, то тази разновидност ще бъде с количество 0. Ако всички разновидности липсват във файла, продукта ще бъде спрян от приложението.


От падащото меню може да конкретизирате XML задачите, които са импортирали продуктите, в този случай  приложението ще спре само тези продукти, които са импортирани с изброените XML задачи и липсват в XML файла. 

10. Активиране на присъстващите продукти - тази опция е обратна на гораната. Ако я включите, то всички продукти, които са били изключени, но се съдържат в файла ще бъдат обратно активирани. 

От падащото меню може да изберете конкретни задачи създадени от XML импортиране (ако имате такива), които да бъдат активирани, всички останали няма да бъдат активирани.

Настройки 2-ра стъпка

Във втората стъпка от настройките ще видите предефинирани стойности, които идват със самото приложение. Тези стойности трябва да бъдат навързани "мапнати" със стойностите от вашия файл. За всяка стойност (SKU, Цена, Цена с отстъпка, Количество и т.н) трябва да изберете съответстващата й от Xml файла, който имате. Ако във файлът ви няма информация за някои от стойностите (напр. Магазини) може да оставите полето празно. Всички останали е необходимо да се мапнат.

Ако искате даден ред от горепосочените да се обновява постоянно е необходимо да отбележите редовете, които желаете с тикче, както е показано на снимката по-горе. Това означава, чеинформацията отизбраните редове ще се обновява при всяко стартиране на задачата.

Настройки 3-та стъпка

В трета стъпка може да създадете допълнителни операции и правила за изпълнението им при синхронизацията на продуктите от XML файла в каталога на магазина ви. Ако да кажем в тага за цената освен стойността (49) се съдържа и валутата (BGN,EU), за да се чете файла коректно трябва да създадете правило. 

В този случай трябва да създадете следната операция и правило за изпълнението й:

При така създаденото условие софтуерът ще гледа за реда (стойността), която сме избрали за цена и ако се съдържа в него BGN,той ще го замени с празно поле, т.е ще се вземе предвид само самата цена.


Подобно правило може да се създаде, ако в реда и тага за количество е изписан текст (напр. in stock) вместо самата бройка (напр. 100):

Може да създавате най-различни операции, в зависимост от съдържанието на файла ви и начина, по който имате нужда да го моделирате. 


Имайте предвид, че начина на изписване на текста (малки/големи букви) в полето посочено на снимката по-долу трябва да съвпада с начина, по който е изписан във файла иначе няма да бъде открито съвпадение и операцията няма да бъде извършена.След като сте готови запазете задачата от бутона в горния десен ъгъл на екрана.

Това е вашата задача. След като сте я запазили тя става активна, нарежда се и, когато дойде времето за нейното изпълнение тя ще стартира. Тук ще виждате информация за оставащите продукти, т.е продуктите, които остават да бъдат синхронизирани след като е стартирала задачата. Във втората колонка виждате броя синхронизирани продукти и втретата последното изпълнение на задачата. От бутона ON/OFF може да спирате задачата. 

Допълнителни пакети

След като е стартирана задачата тя никога не спира, следващите и стартирания се случват на всеки 12 часа. Имате възможност да повишите приоритета на вашата задача, както и да съкратите интервала за изпълнение - вместо на 12 часа да се изпълнява на всеки 6 часа, например. От бутона XML Sync - приоритет на задача може да си закупите приоритет за изпълнение на задачата. Т. е тя ще се изпълнява с 20, 40, 60 или 80% преди останалите задачи.O

От другия бутон XML Sync Интервал за изпълнение може да съкратите интервала за изпълнение от 12 на всеки 9, 5 или 3 часа.

Това е всичко необходимо, за инсталирането и настройките на приложението XML Синхронизация и създаването на XML задачи.