В тази статия ще намерите:


GenSoft MoneyWorks е софтуер, който ви предоставя възможност да използвате ERP профил и да организирате и управлявате голям продуктов каталог за вашия онлайн бизнес. Благодарение на интеграцията на CloudCart с GenSoft можете бързо и лесно да синхронизирате продуктовия каталог в онлайн магазина си с GenSoft.

Инсталиране на приложението

За да активирате приложението е необходимо да имате инсталиранa последната версия на пакета MoneyWorks за Windows (MoneyWorks е ERP система проектирана и разработена да покрива изискванията на възможно най-голям кръг различни клиенти). Ако искате да импортирате и синхронизирате продуктите от складовата програма GenSoft в онлайн магазина си, влезте в контролния панел и от секция Приложения > Всички приложения инсталирайте GenSoft.

С GenSoft приложението можете да:

 • Импортирате продукти от GenSoft в онлайн магазина си
 • Синхронизирате цена и количество на продукти от GenSoft в онлайн магазина си
 • Синхронизирате количество на продукти, след поръчки от магазина към GenSoft


Приложението GenSoft изисква плащане на годишна база.


Настройки на приложението

1. След като инсталирате приложението е необходимо да въведете настройките - Линк за импортиране, Служител и Парола за достъп. Те ще ви бъдат предоставени от GenSoft

2. Работите с - от падащото меню изберете партиди/ характеристики или никое от тях. 3. От падащото меню Сравнявай по изберете по кой атрибут да се извършва автоматичното сравнение на продуктите ви в GenSoft и тези в магазина ви. 

При импортиране на продуктите от GenSoft към магазина, за да няма дублирани такива, те ще бъдат сравнявани по начина, по който изберете.


4. Действие - тук изберете дали продуктите да бъдат импортирани и обновявани или обновявани или само искате да изпращате поръчките.


Ако изберете настройката "Само изпращане на поръчки", в магазина няма да бъдат качвани и обновявани продуктите от Gensoft, но ще бъдат изпращани само поръчките към Gensoft.


Изпращане на всички продукти от поръчката 
- ако е включена тази настройка, всички продукти от поръчката ще бъдат изпратени в Gensoft , без значение дали са импортирани/обновени от него.

Горната настройка "Изпращане на всички продукти от поръчката" е достъпна, само ако в полето "Действие" е избрано - "Само изпращане на поръчки" 

От следващото падащо меню може да изберете допълнителни полета, които да бъдат обновявани при промяна в ERP-то.

Ако не сте избрали нищо ще се обновяват цена, баркод, количество и SKU.


При импортиране на продукти се взимат предвид:

 • Име
 • Описание
 • Категория
 • Характеристика по категория 
 • Количество по магазини
 • Снимки
 • Варианти 

При Обновяване на продуктите се подава информация за:

 • Цена
 • Баркод
 • SKU
 • Количество
 • Тегло + допълнително избраните  в администрацията (ако има такива)

Избери Отсъпка - Ако в системата на GenSoft имате продукти с една основна и една намалена цена, е необходимо да създадете Фиксирана отстъпка в контролния панел на магазина си, за да може продуктите с отстъпка в GenSoft да се импортират успешно с основната и намалена своя цена в магазина ви. Намалени продукти от GenSoft могат да се импортират с двете си цени в магазина ви, само ако вече имате създадена фиксирана отстъпка в магазина ви.


Ако имате създадена фиксирана отстъпка в магазина ви, ще можете да я изберете от падащото меню в настройките на приложението, а ако все още нямате такава, използвайте бутона за създаване. При създаване на фиксирана отстъпка за целите на импортиране на намалени продукти от GenSoft, е необходимо само да въведете име на фиксираната отстъпка, а продуктите в нея автоматично ще бъдат импортирани.


Срещу всяка от следващите опции, отбележете дали искате описаното да се изпълнява за продуктите, които се импортират и синхронизират от GenSoft към онлайн магазина ви:

 • Маркирай импортираните продукти като публикувани – тази опция ще импортира продуктите от GenSoft в магазина ви като публикувани и те веднага ще бъдат видими за вашите клиенти
 • Маркирай импортираните продукти като препоръчани – тази опция ще постави лейбъл “препоръчан“ на всеки от продуктите, които ще се импортират от GenSoft в магазина
 • Маркирай импортираните продукти като нови – тази опция ще постави лейбъл “нов“ на всеки от продуктите, които ще се импортират от GenSoft в магазина
 • Всички импортирани продукти съдържат информация за тегло – задължително отбележете тази опция, ако дори само някои от продуктите в GenSoft имат въведено тегло
 • Да се проследява количеството на импортираните продукти – включете опцията, ако искате продуктите, импортирани от GenSoft да имат активирана опцията магазинът ви да следи и променя тяхното количество след продажба
 • Продължи продажбата, дори количеството на импортираните продукти да е 0
 • Импортиране на снимки - включете опцията, ако искате продуктите да бъдат импортирани със снимки
 • Без разновидности - ако включите тази опция, това означава, че ако даден продукт има само една разновидност, този продукт да бъде създаден/обновен като продукт без разновидности.
 • Обновяване на 10 минути (платена услуга) - може да закупите допълнителен пакет, с който всички промени направени в Gensoft ще бъдат отразявани в магазина на всеки 10 минути.


След запазване на настройките в приложението, задачата за импортиране на продуктите от GenSoft към магазина ви ще започне да се изпълнява успешно веднага след валидация на настройките. 


Синхронизацията от GenSoft към магазина ви ще се изпълнява на всеки четири часа.


Бутонът Статус на задачата показва дали задачата е активна, кога последно е изпълнена и кога ще бъде изпълнена отново. 

Информация изпращана от CloudCart към Gensoft

Когато в онлайн магазина ви постъпи поръчка, системата автоматично ще изпрати информацията съдържаща се в тази поръчка към GenSoft, след което те ще я обработят и ще променят количеството на поръчаните продукти.

CloudCart изпраща информация за:

 • Информация за продуктите, които се съдържат в поръчката и които са синхронизирани с GenSoft. Ако поръчката включва и продукти, които не са синхронизирани, то те ще бъдат изключени от информацията, която се изпраща. Изпращат се име на продукта, цена, SKU, баркод, количество. 
 • Адреса за доставка, който клиентът е посочил
 • Избрания метод на плащане
 • Булстат
 • Имейл адрес на клиента


Тотала на поръчката, както и отстъпките, ако има приложени такива не се подават към Gensoft.