Microinvest Warehouse Pro еste un sistem flexibil de gestionare a stocurilor și fluxurilor de numerar ale companiilor. Programul permite controlul tuturor proceselor legate de gestionarea producției și a comerțului. CloudCart a dezvoltat o soluţie prin care dvs. veţi putea sincroniza rapid și ușor catalogul de produse din magazinul dvs. online cu Microinvest Warehouse Pro.


Cerințele de software pe care trebuie să le îndepliniți pentru a folosi soluția Microinvest Warehouse Pro cu Magazinul online CloudCart sunt:

 • Magazin online CloudCart – aplicație activată Microinvest
 • Warehouse Pro – indiferent de versiunea produsului, orice tip de bază de date (Access, MySql, MSSql);
 • Utility Center – versiune cu modul disponibil pentru integrare cu CloudCart.

Instalarea aplicației

Pentru a activa aplicația, trebuie să vă înregistrați pe Microinvest și să instalați pachetul Microinvest Warehouse Pro. Dacă doriți să faceți sincronizare bidirecțională cu stocul și magazinul dvs. online, accesați panoul de control, și din secțiunea Aplicații instalați Microinvest.

Сu aplicația Microinvest veți putea să:

 • importați produse din magazinul dvs. online în Microinvest
 • importați produse din Mircoinvest în magazinul dvs. online
 • sincronizați prețul și cantitatea produselor Microinvest în magazinul dvs. online 
 • sincronizați cantitatea de produse după comenzile din magazinul dvs. către Mircoinvest

Configurarea aplicației

După instalarea aplicației, veți vedea setări în care trebuie mai întâi să introduceți un ID și o parolă. Acestea sunt datele pe care le introduceți la alegere. Pot fi numere sau cuvinte, dar este obligatoriu să folosiți aceleași în magazin și în Microinvest pentru ca integrarea să aibă succes. Apoi, obligatoriu selectați din meniul derulant Comparație după, atributul (caracteristica) după care doriţi să fie efectuată comparația automată între produsele dvs. din Microinvest și cele din magazin. 

Când importați produse, astfel încât să nu existe duplicate, acestea vor fi comparate după atributul stabilit de dvs. După introducerea ID-ului, parolei și selectarea atributului după care se va face comparația produselor - SKU sau Cod de bare, puteți activa aplicația apăsând butonul vizavi de opțiunea Activarea aplicației și continuați cu următoarele setări.

Pentru fiecare dintre următoarele rânduri, indicați dacă doriți ca descrierea să fie efectuată pentru produsele importate și sincronizate de Microinvest spre magazinul dvs. online și produsele coincidente din catalogul dvs. 

 • Marcați produsele importate ca active 
 • Marcați produsele importate ca recomandate
 • Marcați produsele importate ca noi
 • Toate produsele importate conțin informații despre greutate - bifați obligatoriu această opțiune chiar dacă doar unele dintre produsele din Microinvest au greutatea introdusă
 • Urmăriți cantitatea de produse importate - activați această opţiune dacă doriți ca produsele importate în Microinvest să aibă activată opțiunea ca magazinul dvs. să monitorizeze și să schimbe cantitatea acestora după vânzare 
 • Continuă vânzarea chiar şi cu cantitatea de produse importate 0

Setări în Microinvest Warehouse Pro

Configurare software Microinvest Warehouse Pro
1.  Warehouse Pro nu necesită setări pentru ca integrarea să funcționeze;


2.  Utility Center este produsul care servește ca o legătură între cele două sisteme și acestea sunt setările din câmpul „Identificator API” și „Cheie”. În acestea se introduc aceleași date ca şi în magazinul online.
*  Sunt necesare „Identificator API“ și „Cheie“ din magazinul online:

Sincronizare

1.  La pornirea modulului în UC (Utility Center) folosiţi butonul Start, astfel pot fi efectuate următoarele sarcini:
        2.   „Import de la CloudCart” importă operațiuni în Warehouse Pro din CloudCart. Există o setare pentru pornirea întârziată după apăsarea butonului „Start”. Setarea implicită este „Când pornește serverul” - sarcina este efectuată imediat după apăsarea butonului „Start”; Setările sunt aceleași cu Import din CloudCart.

3.  „Obiect pentru operațiuni“ – Folosit pentru a defini un obiect în care vom înregistra operațiuni.

4.  „Retragerea produselor din CloudCart” – setarea este atașată la „Import din CloudCart”. Folosit pentru a importa toate produsele din magazinul online în Warehouse Pro.

Pentru a optimiza funcționarea ambelor sisteme, este de dorit să retrageți produsele din magazinul online și să le importați în Warehouse Pro o singură dată.

Pași pentru sincronizare unică:


1) Import din CloudCart -> La pornirea serverului;

2) Retragere bunuri din CloudCart > Da;

3) Start; (așteptarea unui mesaj pentru importul cu succes al mărfurilor).

4) Retragere bunuri din CloudCart > Nu; (setarea nu se mai modifică)

5) „Tip document“ – se alege ca ce fel de operațiune să fie înregistrată comanda din magazinul online din Warehouse Pro (pentru moment numai Comandă).


„Еxport din Warehouse Pro“ exportă produse și cantități de produse din Warehouse Pro spre CloudCart

1.  „Grupuri de obiecte de cantitate” - setarea este atașată la setarea „Export din Warehouse Pro”. În Warehouse Pro poate fi definit un grup de obiecte, care va conține obiectele din care pot fi preluate cantități. Pentru fiecare produs se ia o sumă a stocurilor de pe site-uri. Dacă acest câmp este necompletat, cantitățile vor fi preluate din obiectul specificat în câmpul "Obiect pentru operațiuni".


2.  „Grupuri de mărfuri” - setarea este atașată la setarea „Export din Warehouse Pro”. În Warehouse  Pro puteți defini un grup de bunuri care conține bunuri. Mărfurile din grupurile selectate sunt încărcate în CloudCart și devin vizibile în magazinul online.


3.  „Obiect pentru operațiuni“ – Folosit pentru a defini un obiect în care vom înregistra operațiuni.


4.  „Export cantități din Warehouse Pro“ – setarea este atașată la „Export din Warehouse Pro“. Definește dacă dorim cantitățile disponibile în Warehouse Pro să fie trimise către CloudCart.


5.  „Еxport de bunuri din Warehouse  Pro“ – setarea este atașată la „Export din Warehouse  Pro“.


Definește dacă vrem bunurile din Warehouse  Pro să fie trimise către CloudCart.


SINCRONIZAREA BUNURILOR:

Sincronizarea bunurilor cu două produse deja existente, care funcționează separat (magazinul online CloudCart și Warehouse Pro) se face prin setarea Figurii 2 (Comparați după). Alegerea posibilă este între un cod de bare și SKU. Pentru a sincroniza bunurile între cele două sisteme, bunurile din ambele produse trebuie să fie introduse cu valori unice.


1.  Când este selectată o setare de comparație după codul de bare (în magazinul online):

Produsul din magazinul online trebuie să aibă o valoare unică introdusă în câmpul Cod de bare. Dacă același produs există în Warehouse Pro, acesta trebuie să aibă aceeași valoare unică înregistrată în câmpul Cod de bare 1 sau invers.

2. Când este selectată o setare de comparație după SKU (în magazinul online):

Produsul din magazinul online trebuie să aibă o valoare unică introdusă în câmpul SKU. Dacă același produs există în Warehouse Pro, aceаsta trebuie să aibă aceeași valoare unică înregistrată în câmpul Cod de bare 2 sau invers.


SINCRONIZAREA PREȚUIRILOR:

Sincronizarea prețurilor se face din Warehouse Pro înspre magazinul online, sensul sincronizării fiind unic. Actualizările de preț din magazinul online funcționează automat. După modificarea prețului de vânzare cu amănuntul pentru bunurile din Warehouse Pro și după sincronizarea prin Utility Center, prețul bunurilor din magazinul online va fi actualizat. (NOTĂ: Actualizarea nu are loc imediat, necesită timp tehnic). 


VARIETĂȚI DE BUNURI:


Pentru a obține varietățile mărfurilor din magazinul online, se utilizează câmpurile Catalogul mărfurilor din Warehouse Pro, precum și codurile mărfurilor. Cerința de a obține varietăți în magazinul online este codurile de produs din Warehouse Pro pentru un produs să fie același și varietățile să fie introduse ca „Tip varietate-valoare” (cu o liniuță) în catalog.


Pentru a putea reduce cantitatea de produse din magazinul dvs. online după plasarea unei comenzi în magazinul dvs. online, sistemul Microinvest vă va contacta magazinul și vă va prelua informații la fiecare cel puțin 4 ore pentru a actualiza cantitatea din program.

DE EX.:

Creare „Server nou”


1.  Alegem serverul, pe care l-am creat și apăsăm butonul "Modificare".
2. Din câmpul „Tip server” selectăm „Warehouse Pro Import Export CloudCart“