Με την υπηρεσία Ανάκτηση πληροφοριών από αντίγραφο ασφαλείας (από backup), η ομάδα μας θα σας βοηθήσει να επαναφέρετε πληροφορίες, ενέργειες ή ρυθμίσεις του καταστήματoς σας από μια προηγούμενη στιγμή. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες αποθηκευμένες εκδόσεις του καταστήματoς σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης.


Σημαντικό! 

Λάβετε υπόψη σας ότι όλες οι παραγγελίες, οι πελάτες και οι πληροφορίες που εισέρχονται στο κατάστημα σας μετά τον επιλεγμένο χρόνο του backup θα χαθούν. Τα αντίγραφα ασφαλείας γίνονται καθημερινά μεταξύ 02:00 και 05:00 το πρωί.

Η υπηρεσία χρεώνεται. Για να την χρησι, θα πρέπει να καθορίσετε την ακριβή ημερομηνία από την οποία θέλετε να επαναφέρουμε τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις του καταστήματος σας.


Για να δηλώσετε την ανάκτηση πληροφοριών από το αντίγραφο ασφαλείας (backup) χρησιμοποιήστε το παρακάτω κουμπί:


Παραγγελία