Πώς μπορώ να ρυθμίσω το κατάστημα μου με τέτοιο τρόπο ώστε να χρεώνω τον ΦΠΑ μόνο στις παραγγελίες που υποβάλλονται από την χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένη η επιχείρηση μου;


Πώς να ρυθμίσω το κατάστημα μου έτσι ώστε να εφαρμόζω ΦΠΑ σε παραγγελίες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ;