Η Microinvest Warehouse Pro αποτελεί ένα ευέλικτο σύστημα διαχείρισης των αποθεμάτων και των ταμειακών ροών των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα ελέγχου όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της παραγωγής και του εμπορίου. Το CloudCart σας δίνει τη δυνατότητα μέσω του Microinvest Warehouse Pro να συγχρονίζετε εύκολα και γρήγορα τον κατάλογο προϊόντων στο διαδικτυακό σας κατάστημα.


Οι απαιτήσεις λογισμικού που πρέπει να πληροίτε για να χρησιμοποιείτε το Microinvest Warehouse Pro και το CloudCart κατάστημα είναι:

 • Διαδικτυακό κατάστημα στο CloudCart – ενεργοποιημένη εφαρμογή Microinvest
 • Warehouse Pro - ανεξάρτητα από την έκδοση του προϊόντος, οποιοδήποτε είδος βάσης δεδομένων (Access, MySql, MSSql);
 • Utility Center – έκδοση με διαθέσιμη ενότητα για ενσωμάτωση με το CloudCart.

Εγκατάσταση της εφαρμογής

Για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στο Microinvest και να έχετε εγκαταστήσει το πακέτο Microinvest Wharehouse Pro. Εάν θέλετε να κάνετε αμφίδρομο συγχρονισμό με το απόθεμα και το διαδικτυακό σας κατάστημα, τότε μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου και από την ενότητα Εφαρμογές και εγκαταστήστε το Microinvest.

Με την Microinvest εφαρμογή θα μπορείτε να:

 • εισάγετε προϊόντα από το διαδικτυακό σας κατάστημα στο Microinvest
 • εισάγετε προϊόντα από το Mircoinvest στο διαδικτυακό σας κατάστημα
 • συγχρονίσετε την τιμή και την ποσότητα των προϊόντων από το Microinvest στο διαδικτυακό σας κατάστημα
 • συγχρονισμός της ποσότητας των προϊόντων μετά από παραγγελία από το κατάστημα σας προς το Mircoinvest

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, θα δείτε τις ρυθμίσεις στις οποίες πρέπει πρώτα να εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό (id) και έναν κωδικό πρόσβασης. Αυτά είναι στοιχεία που εισάγετε με δική σας επιλογή. Μπορεί να αποτελούνται από αριθμούς ή λέξεις, αλλά είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τα ίδια στο κατάστημα και στο Microinvest για να μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία η ενσωμάτωση. Στη συνέχεια, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού Σύγκριση κατά ποιο χαρακτηριστικό θα εκτελείται η αυτόματη σύγκριση των προϊόντων σας στο Microinvest και στο κατάστημά σας.

Κατά την εισαγωγή προϊόντων, εκείνα θα συγκριθούν με τον τρόπο που θα ορίσετε εσείς για να μην υπάρχουν επαναλήψεις. Αφού εισαγάγετε το αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και αφού επιλέξετε μια σύγκριση προϊόντων κατά SKU ή Barcode, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή πατώντας το κουμπί έναντι της επιλογής Ενεργοποίηση της εφαρμογής και να συνεχίσετε στις επόμενες ρυθμίσεις.

Σε κάθε μια από τις ακόλουθες γραμμές, σημειώστε εάν θέλετε να εφαρμόζεται η περιγραφή για τα προϊόντα που εισάγονται και συγχρονίζονται από τη Microinvest προς το διαδικτυακό σας κατάστημα και τα αντίστοιχα προϊόντα στον κατάλογο σας.

 • Επισημάνετε τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί ως ενεργά
 • Επισημάνετε τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί ως προτεινόμενα
 • Επισημάνετε τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί ως νέα
 • Όλα τα τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το βάρος - σιγουρευτείτε πως έχετε ορίσει αυτήν την επιλογή ακόμη και αν για κάποια από τα προϊόντα της Microinvest έχει εισαχθεί το βάρος
 • Να παρακολουθείται η ποσότητα των εισαγόμενων προϊόντων - ενεργοποιήστε την επιλογή εφόσον επιθυμείτε τα προϊόντα που εισήγαγε η Microinvest να έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή - το κατάστημα σας να παρακολουθεί και να αλλάζει την ποσότητα τους μετά την πώληση
 • Συνεχίστε την πώληση, ακόμη και αν η ποσότητα των εισαγόμενων προϊόντων είναι 0

Ρυθμίσεις στο Microinvest Warehouse Pro

Ρύθμιση του λογισμικού Microinvest Warehouse Pro
1.  Το Warehouse Pro δεν απαιτεί ρυθμίσεις για να λειτουργήσει η ενσωμάτωση.


2.  Το Utility Center είναι το προϊόν που χρησιμεύει ως σύνδεσμος ανάμεσα στα δύο συστήματα και αυτές είναι οι ρυθμίσεις, καθώς το πεδίο «Αναγνωριστικό API» και το «Κλειδί» συμπληρώνονται όπως είναι ήδη στο διαδικτυακό σας κατάστημα.
*  Απαιτούμενο «Αναγνωριστικό API» και «Κλειδί» από το διαδικτυακό κατάστημα:

Κίνηση συγχρονισμού

1.  Κατά την εκκίνηση της ενότητας στο UC (Utility Center) και μέσω του κουμπιού της έναρξης μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες:
        2.   «Εισαγωγή από το CloudCart» εκτελεί εισαγωγή λειτουργιών από το CloudCart στο Warehouse Pro. Υπάρχει ρύθμιση για καθυστερημένη έναρξη αφού πατήσετε το κουμπί «Έναρξη». Η ρύθμιση από προεπιλογή είναι «Κατά την εκκίνηση του διακομιστή» - η εργασία ξεκινάει αμέσως μετά το πάτημα της «Έναρξης». Οι ρυθμίσεις είναι όπως αυτές στην Εισαγωγή από το CloudCart.

3.  «Αντικείμενο για λειτουργίες» - Χρησιμεύει για τον ορισμό ενός αντικειμένου όπου θα καταγράφουμε τις λειτουργίες.

4.  «Λήψη εμπορευμάτων από το CloudCart» - η ρύθμιση επισυνάπτεται στην «Εισαγωγή από το CloudCart». Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή όλων των εμπορευμάτων από το διαδικτυακό σας κατάστημα στο Warehouse Pro.

Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δύο συστημάτων, είναι καλό να κάνετε λήψη των προϊόντων από το διαδικτυακό σας κατάστημα και να τα εισαγάγετε στο Warehouse Pro μόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

Βήματα ενός μόνο συγχρονισμού:


1) Εισαγωγή από το CloudCart -> Κατά την εκκίνηση του διακομιστή·

2) Λήψη εμπορευμάτων από το CloudCart > Ναι·

3) Έναρξη· (αναμονή μηνύματος για επιτυχημένη εισαγωγή εμπορευμάτων).

4) Λήψη εμπορευμάτων από το CloudCart > Όχι· (η ρύθμιση δεν αλλάζει πια)

5 ) «Είδος εγγράφου» - επιλέγεται για να ορίσετε ως τι λειτουργία θέλετε να εγγραφεί η παραγγελία από το διαδικτυακό σας κατάστημα στο Warehouse Pro (προς το παρόν μόνο παραγγελία).


Το «Εξαγωγή από το Warehouse Pro» εκτελεί την εξαγωγή των εμπορευμάτων και ποσοτήτων των εμπορευμάτων από το Warehouse Pro στο CloudCart

1.  «Ομάδες αντικείμενα ποσότητας» - η ρύθμιση επισυνάπτεται στη ρύθμιση «Εξαγωγή από το Warehouse Pro». Στο Warehouse Pro μπορεί να οριστεί μια ομάδα αντικειμένων, η οποία να περιέχει τα αντικείμενα από τα οποία θα λαμβάνονται οι ποσότητες. Λαμβάνεται ένα άθροισμα των αποθεμάτων για κάθε εμπόρευμα. Εάν το πεδίο είναι κενό, λαμβάνονται οι ποσότητες από το αντικείμενο που καθορίζεται στο πεδίο «Αντικείμενο για λειτουργίες».


2. «Ομάδες εμπορευμάτων» - η ρύθμιση επισυνάπτεται στη ρύθμιση «Εξαγωγή από το Warehouse Pro». Στο Warehouse Pro μπορεί να οριστεί μια ομάδα εμπορευμάτων που περιέχει προϊόντα. Τα εμπορεύματα στις επιλεγμένες ομάδες ανεβαίνουν στο CloudCart και εμφανίζονται στο διαδικτυακό κατάστημα.


3.  «Αντικείμενο για λειτουργίες» - Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός αντικειμένου στο οποίο καταγράφουμε τις λειτουργίες.


4.  «Εξαγωγή ποσοτήτων από το Warehouse Pro» - η ρύθμιση επισυνάπτεται στην «Εξαγωγή από το Warehouse Pro». Ορίζει εάν επιθυμούμε οι διαθέσιμες ποσότητες στο Warehouse Pro να αποστέλλονται στο CloudCart.


5.  «Εξαγωγή εμπορευμάτων από το Warehouse Pro» - η ρύθμιση επισυνάπτεται στην «Εξαγωγή από το Warehouse Pro».


Ορίζει εάν επιθυμούμε τα προϊόντα από το Warehouse Pro να αποστέλλονται στο CloudCart.


ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ:

Ο συγχρονισμός εμπορευμάτων σε δύο ήδη υπάρχοντα ξεχωριστά προϊόντα που λειτουργούν (διαδικτυακό κατάστημα CloudCart και Warehouse Pro) γίνεται μέσω της ρύθμισης του Σχήμα 2 (Σύγκριση κατά). Η επιλογή είναι ανάμεσα σε Barcode και SKU. Για να συγχρονιστούν τα εμπορεύματα ανάμεσα σε δύο συστήματα, τα εμπορεύματα και στα δύο προϊόντα πρέπει να έχουν μοναδικές τιμές.


1.  Όταν έχει επιλεγεί μια ρύθμιση σύγκρισης κατά Barcode (στο διαδικτυακό κατάστημα):

Το εμπόρευμα στο διαδικτυακό κατάστημα πρέπει να έχει μια μοναδική τιμή στο Barcode πεδίο. Εάν το ίδιο προϊόν υπάρχει στο Warehouse Pro, τότε πρέπει να έχει την ίδια μοναδική τιμή που καταγράφεται στο πεδίο Barcode 1 ή αντίστροφα.

2.  Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση για την σύγκριση κατά SKU (στο διαδικτυακό κατάστημα):

Πρέπει να εισαγάγετε μια μοναδική τιμή στο πεδίο SKU για το εμπόρευμα στο διαδικτυακό κατάστημα. Εάν υπάρχει το ίδιο εμπόρευμα στο Warehouse Pro, πρέπει να έχει την ίδια μοναδική τιμή που καταγράφεται στο πεδίο Barcode 2 ή αντίστροφα.


ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ:

Ο συγχρονισμός των τιμών γίνεται μόνο από το Warehouse Pro και προς το διαδικτυακό κατάστημα. Η ενημέρωση των τιμών στο διαδικτυακό κατάστημα λειτουργεί αυτόματα. Μετά από αλλαγή της λιανικής τιμής ενός εμπορεύματος στο Warehouse Pro και μετά από συγχρονισμό μέσω του Utility Center, η τιμή των εμπορευμάτων στο διαδικτυακό κατάστημα ενημερώνεται. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενημέρωση δεν πραγματοποιείται αμέσως, απαιτεί τεχνικό χρόνο).


ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ:


Για να δημιουργηθούν οι παραλλαγές των εμπορευμάτων στο διαδικτυακό κατάστημα, χρησιμοποιούνται τα πεδία Κατάλογος εμπορευμάτων στο Warehouse Pro, καθώς και οι κωδικοί των εμπορευμάτων. Η απαίτηση για την απόκτηση παραλλαγών στο διαδικτυακό κατάστημα είναι οι κωδικοί εμπορευμάτων στο Warehouse Pro για ένα προϊόν να είναι οι ίδιοι και οι ποικιλίες να καταχωρίζονται ως «Τύπος παραλλαγής- τιμή» (με παύλα) στα πεδία Κατάλογος.


Για να μειωθεί η ποσότητα των προϊόντων στο διαδικτυακό σας κατάστημα μετά από παραγγελία, το σύστημα της Microinvest θα επικοινωνήσει με το κατάστημα σας και θα αντλήσει τις πληροφορίες από αυτό τουλάχιστον κάθε 4 ώρες για να ανανεώσει την ποσότητα στο πρόγραμμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Δημιουργία «νέου διακομιστή»


1.  Επιλέξτε τον διακομιστή που δημιουργήσατε και κάντε κλικ στην «Επεξεργασία».
2. Από το πεδίο «είδος διακομιστή», επιλέξτε "Warehouse Pro Import Export CloudCart“