Οι αναφορές πελατών δείχνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς σας χρήστες (πελάτες).

Κύριες λειτουργίες της αναφοράς

Όλες οι αναφορές περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την απόδοση του διαδικτυακού σας καταστήματος. Κάθε αναφορά έχει την ίδια δομή πίνακα, χωρισμένη σε ζώνες και ενότητες ελέγχου, κάτι που σας επιτρέπει την αλλαγή των δεδομένων που αναλύετε και σας δείχνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για συγκεκριμένα αποτελέσματα.


Οι αναφορές δημιουργούνται κατ 'απαίτηση, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες που αναζητάτε δημιουργούνται τη στιγμή του αιτήματος.

1. Φίλτρα

Μπορείτε να δημιουργείτε, αποθηκεύετε και χρησιμοποιείτε λειτουργίες φιλτραρίσματος, που φιλτράρουν άμεσα τις συγκεκριμένες πηγές δεδομένων και τα εύρη των τιμών που θέλετε να εμφανίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε αυτό το άρθρο. (σύνδεσμος προς φίλτρα)


2. Τίτλος αναφοράς

Αυτός είναι ο τίτλος και η κύρια κατηγορία της αναφοράς


3. Είδος αναφοράς

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει την δυναμική αλλαγή του είδους γραφήματος και των δεδομένων που θα εμφανίζονται. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά με διάφορες παραμέτρους (ώρα, ημέρα, μήνας κτλ.), κατηγορίες, χώρες και άλλα.


4. Ρυθμίσεις γραφήματος

Το σύστημα επιτρέπει τη δυναμική αλλαγή των εμφανιζόμενων δεδομένων, κάθε επιλογή ελέγχει συγκεκριμένες ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω:


  • Βλέπε πίνακα: επιτρέπει τη δημοσίευση δεδομένων σε μορφή πίνακα
  • Μορφή περιοχής: Σας επιτρέπει τη δημοσίευση δεδομένων σε ένα γράφημα περιοχής. Τα διαγράμματα περιοχής επισημαίνουν τον βαθμό αλλαγής με την πάροδο του χρόνου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τραβήξουν την προσοχή στη συνολική αξία σε σχέση με τις τάσεις.
  • Γραμμική μορφή: Σας επιτρέπει να δημοσιεύετε τα δεδομένα σε ένα γραμμικό γράφημα. Τα γραμμικά γραφήματα δείχνουν το συνεχές σύνολο των δεδομένων έναντι μιας κοινής κλίμακας και επομένως είναι ιδανικά για την εμφάνιση των τάσεων στα δεδομένα, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στο γραμμικό γράφημα τα δεδομένα κατηγορίας κατανέμονται ομοιόμορφα στον οριζόντιο άξονα και τα δεδομένα της αξίας κατανέμονται ομοιόμορφα στον κάθετο άξονα.
  • Μορφή στήλης: επιτρέπει τη δημοσίευση των δεδομένων σε γράφημα με στήλες. Τα γραφήματα στήλης είναι χρήσιμα για την εμφάνιση αλλαγών στα δεδομένα για μια χρονική περίοδο ή για την παρουσίαση συγκρίσεων μεταξύ των στοιχείων.
  • Χρονικό εύρος: Σας επιτρέπει να αλλάζετε το χρονικό εύρος για το οποίο θέλετε να δείτε τα δεδομένα.

5. Διάγραμμα

Το τρέχον γράφημα εμφανίζει τα δεδομένα με βάση τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο εισόδου ή να μεταφέρετε και να αποθέσετε δυναμικά την περιοχή για να αλλάξετε τα εύρη επιλογής.


6. Βασικοί δείκτες απόδοσης

Αυτοί είναι οι κύριοι δείκτες που μπορείτε να παρακολουθείτε σε κάθε αναφορά.


7. Μορφή πίνακα 

Η μορφή πίνακα σας επιτρέπει να δείτε όλες τις λεπτομέρειες που δημοσιεύονται στο γράφημα υπό τη μορφή πίνακα.