В тази секция ще намерите:

Мога ли да експортна отчет в екселска таблица?

Към настоящия момент, не е възможно да се експортират отчети. Можете да ги виждате в таблична форма, но само в админ панела на магазина ви.

Мога ли да експортна продажбите си в XML файл?

Може да изтеглите продажбите си в csv формат и да ги конвертирате в xml като използвате конвертор по ваш избор. Препоръчваме ви да не е онлайн конвертор, защото ползването му ще означава, че предоставяте информацията от поръчките и данните на вашите клиенти в чужди ръце.  

Мога ли да генерирам одиторски файл към НАП?

Да, може да генерирате одиторски файл в XML формат, съгласно приложение №38 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.). 


XML файлът, който трябва да подадете към НАП е нужно да съдържа информация за всички направени поръчки през предходния месец, както и за отказани/върнати такива. Вижте повече тук.