Онлайн магазинът Ви се нуждае от метод за доставка и за да Ви помогне, CloudCart предлага бърза и лесна интеграция с Рапидо. Всичко, което трябва да направите е да сключите договор с един от най-добрите доставчици на куриерски услуги. Използвайки интеграцията с Рапидо, ще имате всичко необходимо, за да управлявате и поръчките, и доставките си само от Контролния панел на CloudCart. Всяка поръчка в магазина Ви ще може да бъде изпратена до клиентите Ви с един клик! Последвайте тези стъпки, за да интегрирате успешно магазина си с Рапидо (Rapido):

1.  Отидете в Контролния панел на магазина си, влезте в секция Приложения и изберете Рапидо.2.  В първата част на настройките, запишете съответните данни (Потребителско име, Парола) от договора Ви с Рапидо, натиснете бутона в горния десен ъгъл, за да бъде приложението към статус On и кликнете синия бутон Свържи с Рапидо.

3.  CloudCart автоматично ще попълни данните на фирмата ви, които Рапидо подава спрямо подписания между вас договор. В секция Данни на подателя ще е попълнена с фирмата и адреса, които Рапидо имат в системата си.

4.  В следващата стъпка трябва да изберете Видове услуги, които да позволите на Рапидо да използва за Вашите пратки.

В зависимост от началната и крайната точка на една доставка, Рапидо определя коя от услугите си да използва за осъществяване на съответната доставка. Всяка услуга на Рапидо има различно ценообразуване спрямо теглото на пратката, адреса и срока за доставка. Когато включите повече услуги на Рапидо, клиентите Ви ще виждат и ще могат да изберат коя услуга да използват за тяхната доставка.

5.  В следващата стъпка трябва да изберете тип на услугата от падащото меню:*  Тип услуга – Рапидо калкулатор – автоматично ще изчислява всяка доставка спрямо условията за ценообразуване на Рапидо
*  Тип услуга – Рапидо алкулатор + такса за обработка –  автоматично ще изчислява всяка доставка спрямо условията за ценообразуване на Рапидо и автоматично ще добавя такса за обработка, определена от вас в празното поле. Клиентите ви ще виждат сбора от двете суми като цена за доставка
*  Тип услуга Рапидо калкулатор + безплатна доставка –  автоматично ще изчислява всяка доставка спрямо условията за ценообразуване на Рапидо и автоматично ще слага безплатна доставка над определената от вас в празното поле сума на поръчка

В полето за “Безплатен градски куриер“ трябва да посочите чрез коя услуга на Рапидо искате да се извършват градските доставки, които ще са безплатни за клиентите. В полето “Безплатен междуградски куриер“ трябва да посочите чрез коя услуга на Рапидо искате да се извършват междуградските доставки, които ще са безплатни за клиентите. В примера по-долу, всички поръчки над 150лв. ще бъдат безплатни за клиентите ви и ще се извършват с „Икономична“ вид услуга за доставка на Рапидо.*  Тип услуга – Фиксирана стойност по цена без Рапидо калкулатор – избирайки този тип услуга, трябва да попълните ръчно каква стойност на доставката желаете клиентите ви да получат спрямо цената на поръчката, която финализират. В примера по-долу всички поръчки с цена до 150лв. ще са с фиксирана доставка 5лв., а всички поръчки над 150лв. ще са с безплатна доставка. В този случай калкулатора на Рапидо за изчисление на доставката няма да се взима предвид за образуването на цена за доставка към клиентите ви.*  Тип услуга – Фиксирана стойност по тегло без Рапидо калкулатор – избирайки този тип услуга, трябва да попълните ръчно каква стойност на доставката желаете клиентите ви да получат спрямо теглото на поръчката, която финализират. В примера по-долу доставката за клиентите ви ще бъде с фиксирана доставка 5лв. за всички поръчки, които тежат до 10кг. и с цена 15лв. за всички поръчки, които са с тегло между 10кг. и 50кг.*  Тип услуга – Фиксирана стойност по цена и тегло без Рапидо калкулатор – този тип услуга е съвкупност от предишните две:Важно: Ако параметрите на доставката излиза извън конкретно зададените, цената за доставка ще се промени на тази по подразбиране зададена от Доставчика.

*  Fallback цена за доставка

Тази опция представлява резервна цена за доставка. Чрез нея вие позволявате вашите поръчките ви да бъдат завършвани, дори и калкулаторът на доставчика да не функционира коректно. При активиране на тази опцията, вие трябва да зададете "Fallback" цена на доставката, която ще става активна при нужда.6.  В следващата секция Настройки за получаване на пратка е необходимо да активирате всички опции, които искате да се използват за автоматичното изчисление на доставките. Всички отбелязани детайли ще се визуализират в товарителницата на всяка поръчка.*  Опции преди плащане: Отвори преди да платиш – Активирайте тази опция, ако искате клиентите ви да могат да отворят пратката преди да платят. В примера по-горе не се разрешава отваряне преди плащане.
*  Тегло по подразбиране за един продукт – ако не сте добавили тегло на някой от продуктите си, Рапидо ще вземе предвид теглото, което запишете в това поле, за да може да калкулира цена за доставка.
*  Страна платец по подразбиране – Изберете дали вие (изпращач) или клиентите ви (получател) ще заплащат сумата за доставка към куриера.
*  Ценова листа – Изберете дали към вас (изпращач), клиентите ви (получател) или трета страна ще се таксува ценовата листа
*  Активирай доставка до адрес – включете тази опция, ако желаете клиентите ви да имат възможност да посочат конкретен адрес, където да получат поръчката си.
*  Активирай доставка до офис на куриер – включете тази опция, ако желаете клиентите ви да имат възможност да посочат конкретен офис на Рапидо, в който да получат поръчката си.
*  Заявка за обратни документи – включете опцията, ако очаквате документ за потвърждение на получена пратка от клиентите си
*  Заявка за обратна разписка – включете опцията, ако очаквате обратна разписка от клиентите си
*  Паричен превод – активирайте опцията, ако искате да се осъществяват парични преводи
*  Активирай опция „Обявена стойност“ – включете тази опция, ако желаете продуктите, които изпращате да са застраховани по време на доставката. Това ще увеличи цената за доставката спрямо условията на Рапидо.
*  Пратките съдържат чупливи стоки (Цената за доставка ще се повиши) – включете опцията, ако продуктите ви са от този вид
*  Описание на съдържанието на пратката – Изберете от падащото меню какво ще да се използва като информация за пратката в товарителницата
*  Разнос в събота – Активирайте, ако искате куриерската услуга да изпълнява доставките ви и в събота
*  Край на работното време – Запишете края на работното време на вашия склад или на адреса, от който куриерите ще взимат пратките
*  Цената за доставка участва във фактурата – ако включите тази опция, цената за доставка ще се включва във цената на фактурата, която вие издавате към клиента.
*  Автоматично маркиране като платена на поръчката – Тази опция е активна в план Professional и ако я активирате, поръчките в контролния ви панел автоматично ще бъдат маркирани като изпълнени веднага щом в системата на Рапидо, доставката е отчетена като приключена.

Кликнете Запази"! Вече настроихте приложението си и магазинът Ви е свързан с базата данни на Рапидо.