Онлайн магазинът Ви се нуждае от метод за доставка и за да Ви помогне, CloudCart предлага бърза и лесна интеграция с Рапидо. Всичко, което трябва да направите е да сключите договор с един от най-добрите доставчици на куриерски услуги. Използвайки интеграцията с Рапидо, ще имате всичко необходимо, за да управлявате и поръчките, и доставките си само от Контролния панел на CloudCart. Всяка поръчка в магазина Ви ще може да бъде изпратена до клиентите Ви с един клик! Последвайте тези стъпки, за да интегрирате успешно магазина си с Рапидо (Rapido):


В тази статия ще намерите:

Настройки

1.  Отидете в Контролния панел на магазина си, влезте в секция Приложения и изберете Рапидо.

2.  В първата част на настройките, запишете съответните данни (Потребителско име, Парола) от договора Ви с Рапидо, натиснете бутона в горния десен ъгъл, за да бъде приложението към статус On и кликнете синия бутон „Свържи с Рапидо“.


3.  CloudCart автоматично ще попълни данните на фирмата ви, които Рапидо подава спрямо подписания между вас договор. В секция Данни на подателя ще е попълнена с фирмата и адреса, които Рапидо имат в системата си.


4.  В следващата стъпка трябва да изберете Видове услуги, които да позволите на Рапидо да използва за Вашите пратки.


В зависимост от началната и крайната точка на една доставка, Рапидо определя коя от услугите си да използва за осъществяване на съответната доставка. Всяка услуга на Рапидо има различно ценообразуване спрямо теглото на пратката, адреса и срока за доставка. Когато включите повече услуги на Рапидо, клиентите Ви ще виждат и ще могат да изберат коя услуга да използват за тяхната доставка.

Избери Тип услуга

5. В следващата стъпка трябва да изберете тип на услугата от падащото меню:


*  Тип услуга – Рапидо калкулатор – автоматично ще изчислява всяка доставка спрямо условията за ценообразуване на Рапидо

*  Тип услуга – Рапидо алкулатор + такса за обработка –  автоматично ще изчислява всяка доставка спрямо условията за ценообразуване на Рапидо и автоматично ще добавя такса за обработка, определена от вас в празното поле. Клиентите ви ще виждат сбора от двете суми като цена за доставка

*  Тип услуга Рапидо калкулатор + безплатна доставка –  автоматично ще изчислява всяка доставка спрямо условията за ценообразуване на Рапидо и автоматично ще слага безплатна доставка над определената от вас в празното поле сума на поръчка


В полето за “Безплатен градски куриер“ трябва да посочите чрез коя услуга на Рапидо искате да се извършват градските доставки, които ще са безплатни за клиентите. В полето “Безплатен междуградски куриер“ трябва да посочите чрез коя услуга на Рапидо искате да се извършват междуградските доставки, които ще са безплатни за клиентите. В примера по-долу, всички поръчки над 150лв. ще бъдат безплатни за клиентите ви и ще се извършват с „Икономична“ вид услуга за доставка на Рапидо.

*  Тип услуга – Фиксирана стойност по цена без Рапидо калкулатор – избирайки този тип услуга, трябва да попълните ръчно каква стойност на доставката желаете клиентите ви да получат спрямо цената на поръчката, която финализират. В примера по-долу всички поръчки с цена до 150лв. ще са с фиксирана доставка 5лв., а всички поръчки над 150лв. ще са с безплатна доставка. В този случай калкулатора на Рапидо за изчисление на доставката няма да се взима предвид за образуването на цена за доставка към клиентите ви.

*  Тип услуга – Фиксирана стойност по тегло без Рапидо калкулатор – избирайки този тип услуга, трябва да попълните ръчно каква стойност на доставката желаете клиентите ви да получат спрямо теглото на поръчката, която финализират. В примера по-долу доставката за клиентите ви ще бъде с фиксирана доставка 5лв. за всички поръчки, които тежат до 10кг. и с цена 15лв. за всички поръчки, които са с тегло между 10кг. и 50кг.

*  Тип услуга – Фиксирана стойност по цена и тегло без Рапидо калкулатор – този тип услуга е съвкупност от предишните две:

Важно: Ако параметрите на доставката излиза извън конкретно зададените, цената за доставка ще се промени на тази по подразбиране зададена от Доставчика.

Fallback цена за доставка

Тази опция представлява резервна цена за доставка. Чрез нея вие позволявате вашите поръчките ви да бъдат завършвани, дори и калкулаторът на доставчика да не функционира коректно. При активиране на тази опцията, вие трябва да зададете "Fallback" цена на доставката, която ще става активна при нужда.

Настройки за получаване на пратка 

В следващата секция Настройки за получаване на пратка е необходимо да активирате всички опции, които искате да се използват за автоматичното изчисление на доставките. Всички отбелязани детайли ще се визуализират в товарителницата на всяка поръчка.

*  Опции преди плащане: Отвори преди да платиш – Активирайте тази опция, ако искате клиентите ви да могат да отворят пратката преди да платят. В примера по-горе не се разрешава отваряне преди плащане.

*  Тегло по подразбиране за един продукт – ако не сте добавили тегло на някой от продуктите си, Рапидо ще вземе предвид теглото, което запишете в това поле, за да може да калкулира цена за доставка.

*  Страна платец по подразбиране – Изберете дали вие (изпращач) или клиентите ви (получател) ще заплащат сумата за доставка към куриера.

*  Ценова листа – Изберете дали към вас (изпращач), клиентите ви (получател) или трета страна ще се таксува ценовата листа

*  Активирай доставка до адрес – включете тази опция, ако желаете клиентите ви да имат възможност да посочат конкретен адрес, където да получат поръчката си.

*  Активирай доставка до офис на куриер – включете тази опция, ако желаете клиентите ви да имат възможност да посочат конкретен офис на Рапидо, в който да получат поръчката си.

*  Заявка за обратни документи – включете опцията, ако очаквате документ за потвърждение на получена пратка от клиентите си

*  Заявка за обратна разписка – включете опцията, ако очаквате обратна разписка от клиентите си

*  Паричен превод – активирайте опцията, ако искате да се осъществяват парични преводи

*  Активирай опция „Обявена стойност“ – включете тази опция, ако желаете продуктите, които изпращате да са застраховани по време на доставката. Това ще увеличи цената за доставката спрямо условията на Рапидо.

*  Пратките съдържат чупливи стоки (Цената за доставка ще се повиши) – включете опцията, ако продуктите ви са от този вид

*  Описание на съдържанието на пратката – Изберете от падащото меню какво ще да се използва като информация за пратката в товарителницата

*  Разнос в събота – Активирайте, ако искате куриерската услуга да изпълнява доставките ви и в събота

*  Край на работното време – Запишете края на работното време на вашия склад или на адреса, от който куриерите ще взимат пратките

*  Цената за доставка участва във фактурата – ако включите тази опция, цената за доставка ще се включва във цената на фактурата, която вие издавате към клиента.

*  Автоматично маркиране като платена на поръчката – Тази опция е активна в план Professional и ако я активирате, поръчките в контролния ви панел автоматично ще бъдат маркирани като изпълнени веднага щом в системата на Рапидо, доставката е отчетена като приключена.


Кликнете Запази"! Вече настроихте приложението си и магазинът Ви е свързан с базата данни на Рапидо.