Във вашия магазин, можете да въвеждате "Такса" глобално или за предварително създадена географска зона, а също така "Данък Добавена Стойност" за всяка една държава, до която доставяте поръчките си. Можете да създавате изключение за всеки един данък, според регион(град) в избраната държава за доставка и/или категорията на всеки един от продуктите в поръчката.Добавяне на данък/такса

1. Влезте в секция Настройки >> Данъци и Такси.

2. При избор на на отметката "Цените са с включено ДДС", всички цени във вашия магазин ще са с включено ДДС. Ако опцията е изключена, крайният потребител ще види цените с включено ДДС, когато достигне последната стъпка от завършване на поръчката в магазина.


3. Кликнете на Добави такса в горния десен ъгъл на страницата.

4. В появилия се прозорец, въведете Име и кратко Описание, които ще бъдат видими от вашите клиенти.5. Изберете първо дали данъкът е Процент или Сума, които се добавят към стойността на всяка поръчка. След това въведете стойност.

6. Изберете дали таксата/данъка да се прилага за клиенти компании(фирми), кликайки върху бутона в секция Настройки за фирми.

7. Изберете дали данъкът/таксата е националния ДДС избирайки, че това е данък приложим в цялата държава, в зависимост от избраната опция тук ще изберете дали да се прилага за стойността на всяка поръчка.

8. След избор на опцията "ДДС", изберете дали данъкът да се калкулира преди или след добавяне на разходите за доставка в зависимост от спецификите на данъка, който искате да добавите.
Добавяне на ДДС с изключения, според региона за     доставка и/или категорията на всеки един продукт в   поръчката.


Всеки данък може да бъде конкретизиран с множество изключения, според региона(града), в който ще се изпълни поръчката и/или продуктова категория в която е всеки един продукт.


1. След като сте избрали опцията "Данък Добавен Стойност" е необходимо да изберете, коя е държавата, за която ще се прилага данъкът. 


 

2. В една държава, можете да имате различни ценови стойности на данъка, според региона, до който клиента ви, желае да направи поръчка. 


3. Чрез опцията “Изключение според регион” ще откриете възможност за добавяне на наименование на конкретното изключение, да изберете регион (град), а също така и стойност на данъка за този регион.


4. Възможно е да имате множество изключения, които се добавят от бутона “Добави изключение”, а всяко едно изключение, може да бъде с различно наименование, регион и стойност.


В конкретния случай, аз залагам различна стойност за данъка при няколко различни населени места в България.

5. Освен по регион, данъкът, може да бъде конкретизиран и според категорията на продуктите. Възможно е да предоставите по-нисък/висок данък от стандартния такъв, който ще бъде валиден само за една или повече категории. 


Пример за такава необходимост е намаленият данък за всички стоки от категория “Книги”, като в такъв случай, вие можете да добавите изключение за всички ваши продукти, от конкретната категория

В изображението по-долу, ние избираме само тази категория да бъде с 9% ДДС, а всички останали категории в магазина да продължат да работят със стандартния данък.

6. Последната опция ще ви предостави възможност за добавяне на основания за неначисляване на ДДС- текст, който ще се визуализира за клиента в случаите в които не е начислено ДДС. 
 
Когато в една поръчка присъстват продукти, които попадат в критерии с различна стойност на данъка, той ще се визуализира по следния начин, като поотделно ще бъдат изброени обложените данъци за всеки един продукт, както и наименованието на данъка.


Можете да откриете визуализацията на две стойности на данъка в прикаченото изображение: